Оценка на конкурентоспособността на морския транспорт в условията на глобалната икономика

Оценка на конкурентоспособността на морския транспорт в условията на глобалната икономика

Водният транспорт е най-евтиният вид транспорт и най-пълно отговаря на екологичните изисквания, поради което на него се пада най-голям дял транспортирани товари както в световен, така и в европейски и национален план. Повече от половината внос и износ преминава през морските и речните пристанища. Водният транспорт предоставя значителни възможности, свързани с повишаване на ефективността и подобряване на екологичните показатели. Значението, което имат морските пространства за социално- икономическото развитие на Европа, налага съгласуването на целите на транспортната политика с тези на интегрираната морска политика за Европейския съюз.

Интернет борсите – съвременните посредници при търсенето и предлагането на железопътна техника

Интернет борсите – съвременните посредници при търсенето и предлагането на железопътна техника

 Работата във виртуална среда се превърна последните години в ежедневна необходимост. Купуването на билети за театър или продажбата на стара битова техника вече е широко разпространено в интернет. Достигането до голяма маса потребители е основното предимство на интернет порталите за споделяне, предлагане и търсене.

Подходи за математическо моделиране на резервацията на места в железопътния транспорт

Подходи за математическо моделиране на резервацията на места в железопътния транспорт

      Статията представя подход и методика за  моделиране на резервацията на места в железопътния транспорт. Определени са  основните параметри на системата: период за резервация и квоти по основни  железопътни гари. Представеният модел може да бъде заложен в съвременна система  за резервация на места в железопътния транспорт.  
       В своята Бяла книга „Европейската  транспортна политика до 2010 г. време за вземане на решения“ Европейската  комисия обяви намерението си да продължи изграждането на вътрешния пазар в  областта на железопътните услуги, като предложи отварянето на пазара за  международни услуги за превоз на пътници. В тази връзка, за да се осъществи по- ефективен и чист транспорт с високо качество на обслужване на 6 юни 2011 г.,  заместник-председателят Калас, комисар на ЕС за транспорт, стартира инициатива  Smart Challenge мобилност, която да стимулира развитието на интегрирана  трансгранична технология за мултимодални пътувания. Основната цел е създаване  на практически инструменти, с които пътниците да планират и осъществяват  пътуване от точка до точка чрез комбиниране на различните видове транспорт,  графици, тарифи, системи за продажба и резервация на билети. Някои от   примерните проекти-решения публикувани на електронната страница на ЕК са:
- Решение за бъдеща  мултимодална система AMADEUS, комбинираща съществуващо решение за разпределение  на въздушното пространство и планираната пан-европейска платформа за  разпределение на железопътния транспорт.

 

Тенденции в информационните технологии на пазара на пътническите железопътни превози

Тенденции в информационните технологии на пазара на пътническите железопътни превози

       Германските железници предлагат на пътниците търсачка за евтини международни пътувания

       Deutsche Ваhn вече да¬ват възможност на своите клиенти да се възползват от най- ниските тарифи за тех¬ните международни влакове. Пътниците могат да намират най- евтините билети за пъ¬тувания между Германия и 16 европейски държави чрез специална търсачка, наречена Sparpreis-Finder, добавена на фирмения сайт на герман¬ските железници. Deutsche Ваhn оперира по маршрути до Белгия, Холандия, Люксембург, Франция, Швейцария, Италия, Хърватия, Словения, Словакия, Чехия, Австрия, Унгария, Полша, Дания, Швеция и Великобритания.

      Системата извежда списък с най- евтините варианти за зададения ден по избрания маршрут. Понякога тя препоръчва на клиента, отпътува или да пристигне или в съседен град, за да може да се възползва от максимално но изгодна цена.

      Цените на билетите в по¬вечето случаи започват от 39 евро (за първа класа - от 69 евро), а за по-кратките дистанции дори от 19 евро. Минималната стойност на превозния документ до Лондон например е доста атрактивна - 49 евро.

      От Deutsche Ваhn предварително информират пътниците, че броят на местата по намалените тарифи може да е малък, особено ако билетите се закупят малко преди пътуването Пътниците също така трябва да имат предвид, че замяна или връщането е възможно с глоба от 15 евро и само преди настъпването на дата на тръгването.

Турция интензифицира жп товарните си превози с Европа и Азия

Турция интензифицира жп товарните си превози с Европа и Азия

     Турция е една от страните, които се стремят да предлагат ефективни връзки между Европа и Азия за увеличаване на товарните потоци в региона. Правителството на югоизточната ни съседка планира инвестиции, които до 2023 г. ще наредят страната сред първите десет водещи световни икономики. В такъв контекст, железопътният отрасъл е сред ключовите стратегически сектори, които ще откриват нови възможности, ще стимулират икономиката и транспортните връзки, ще осигурят логистиката и изпълнението на връзките между европейските и азиатските държави. Представител на румънското транспортно издание „Жп PRO“ се срещна с Cavit Uğur, председател на турската „Асоциация за международен транспорт и доставчици на логистични услуги“ (UTIKAD), който разказва за транспортната политика и намеренията на страната му пред списанието.
                                                
Cavit Uğur, председател на турската   Асоциация 
за международен транспорт и доставчици на 
      логистични услуги   (UTIKAD)