Обемът на превозите на контейри по железниците на TransContainer са спаднали с 2% до 1,45 TEU през 2013г.

Обемът на превозите на контейри по железниците на TransContainer са спаднали с 2% до 1,45 TEU през 2013г.

Транспортни възможности за туризъм в България и Германия. Взаимодействие при междуградския и градския транспорт

Транспортни възможности за туризъм в България и Германия. Взаимодействие при междуградския и градския транспорт

Сравнителния анализ разглежда възможностите за придвижване от град София до северното черноморие (КК”Албена”, град Балчик и град Каварна) от една страна и добрите практики в Германия.

Фактори влияещи при избора на превозвач в автомобилния товарен транспорт

Фактори влияещи при избора на превозвач в автомобилния товарен транспорт

В настоящата статия са разгледани основните показатели, влияещи върху повишаване конкурентоспособността на автомобилните фирми при превоза на товари. Извършено е анкетно проучване, което цели да изведе на преден план най-важните критерии, които оказват влияние върху вземането на решение от страна на потребителите при избор на превозвач. Разгледани са показателите за качество и е изследвана зависимостта между тях и влиянието им върху конкурентоспособността на автомобилните фирми.

Перспективи за развитие на Българските железници

Перспективи за развитие на Българските железници

Нова политика за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа

Германски стандарт по трамвайните релси на град София

Германски стандарт по трамвайните релси на град София

Кметът на град София г-жа Фандъкова, министърът на околната среда и водите г- жа Искра Михайлова и посланикът на Полша в България г-н Лешек Хенсел, на тържествена церемония пуснаха в движение първите двe от общо 20 нови нископодови трамвайни мотриси. По този начин София започна модернизация и обновяване на трамвайния транспорт. Мотрисите са закупени с европейски средства по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г.“ по проект: "Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на трамвайни мотриси".