Югоизточна европа се нуждае от подобряване на интермодалния транспорт

За да се увеличи достъпността до Югоизточна Европа трябва да се подобри:

1. Товарната мобилност;

2. Осъвременяване на стандартите в сектора на транспорта;

3. Развитието на устойчиви модели за управление на мобилността;

4. Интегриране на логистичните вериги и привличане на инвестиции в иновации;

 В този контекст, мултимодалния проект ADB (Адриатическо море – река Дунав - Черно море) съчетава тези фактори в териториалното развитие на регионалната интеграция в рамките на пазара на ЕС, защото интермодалния транспорт в областта все още е ограничен.

Целите на проекта са развитието и популяризирането на екологични мултимодални транспортни решения в пристанищата (включени в програма Югоизточна Европа - Черно море, Бяло море и Адриатическо море) на страните и регионите по протежението на транснационалните мрежи.

Тези цели ще бъдат постигнати чрез разработване и създаване на мултимодална транспортна платформа, която да интегрира различните региони и фактори на конкретния бизнес сектор. Проектът е започнат през 2012г. и се очаква да бъде завършен през 2014г. Необходимите средства са в размер на 5,64 милиона евро, от които 4.8 млн. евро ( 85%) са съфинансиране от ЕС, сума предоставена в рамките на Програма за Транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа.

Платформата ADB се стреми да развие мрежата на мултимодални центрове, свързани чрез транспортни услуги и иновативни ИТ решения, чрез които да се развие достъпността и търговията в Югоизточна Европа. Да се развие мултимодалния транспорт като реална алтернатива на автомобилния транспорт, където могат да се пренасочат към пристанищата на Черно, Адриатическо и Егейско море, чрез съвместно прилагане на мултимодални транспортни действия. В рамките на тези цели, железопътната мрежа се превръща в гръбнак на транспортната система, което се счита за правилно решение в региона на Югоизточна Европа чрез разработване на:

- интегриране на главният жп коридор, свързващ пристанищата на Черно с Адриатическите море;

- интегрирането на железопътния и морски транспорт и насърчаването на тази интермодалност;

По отношение на иновативни логистични маршрути, най-голямото предизвикателство за мултимодалната платформа ADB се състои в оптимизиране на връзката на пристанищата със затворените страни в региона на Югоизточна Европа, за което са изпълнени четири пилотни проекта:

1. Черно море - страни без излаз (Гърция към България /Румъния - Коридор X);

2. Северно Адриатическо море – страни които нямат излаз Австрия, Словакия, Унгария и Сърбия ), включително допълнителните връзки към източни и западни пазари;

- Inter Adriatic (Коридор VIII) и свързване на регионалните и местните системи на ИСТ;

- Река Дунав от Словакия до Черно море;Оригинална статия: 

South-East Europe Region needs to improve intermodal transport

Източник: http://www.railwaypro.com/ 
  • Етикети: Логистика