доц. д-р Симеон Ананиев - зам.председател на Клъстер Зелен Товарен Транспорт, Веселин Грозданов - УНСС и Людмил Иванов - УНСС