Перспективи за модернизация и развитие на "Холдинг БДЖ" ЕАД

Перспективи за модернизация и развитие на "Холдинг БДЖ" ЕАД

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Холдинг БДЖ” ЕАД: БДЖ – Пътнически превози ЕООД и БДЖ – Товарни превози ЕООД

Холдинг БДЖ” ЕАД: БДЖ – Пътнически превози ЕООД и БДЖ – Товарни превози ЕООД

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Пет изключителни концепции за футуристично пътуване

Пет изключителни концепции за футуристично пътуване

Няма съмнение, че милиардите автомобили по Света имат влияние върху околната среда. С течение на времето този процес ще се засилва. Независимо от това можем да разгледаме пет концепции за футуристично пътуване, които ще спомогнат за ограничаване броя на автомобилите на пътя и по- лесно придвижване от точка А до точка Б в бъдещето.

Състояние и перспективи на товарните железопътни превози в Република България

Състояние и перспективи на товарните железопътни превози в Република България

Отварянето на железопътните пазари в Европа и откриването на либерализиран достъп до железопътната инфраструктура довежда до появата на конкуренция при железопътните превози посредством частни железопътни превозвачи. Последните подлежат на лицензиране и заплащат такси за достъп до съответната инфраструктура, съобразно действащото законодателство за достъп до пазара на товарни железопътни превози. В статията са разгледани състоянието и тенденциите на железопътния пазар за товарни превози, като са обследвани и анализирани извършените обеми и работа от лицензираните железопътни превозвачи на товари в Република България. 

Европейският проект Rail Hub Cities for South East Europe или RAIL4SEE

Европейският проект Rail Hub Cities for South East Europe или RAIL4SEE

Европейският проект Rail Hub Cities for South East Europe или RAIL4SEE стартира през май 2012г. и завършва през октомври 2014г. Участват общо 28 партньори от 9 държави, сред които 11 железопътни  хъба. (София, Солун, Болоня, Братислава, Букурещ, Будапеща, Любляна, Триест, Венеция, Виена и Загреб). Общата стойност на проекта е 4 826 900 евро, от които 212 500 евро са по предприсъединителната програма IPA. България участва в него с БДЖ и СО главно чрез Центъра за градска мобилност, като екипът е от 20 човека. Финансирането за България е около 380 хил. евро.