БДЖ без посока

"БДЖ-Пътнически превози" е единственият доставчик на жп транспортна услуга за пътници у нас. Дружеството е 100% държавно, част от "Холдинг БДЖ" и изпълнява обществени функции. Субсидията, парите за капиталов трансфер и компенсациите за издадени билети с намалена стойност общо възлизат на малко над 221 млн. лв. на година. Периодично различни правителства отпускат допълнителни средства за БДЖ. Държавният трансфер за "БДЖ- Пътнически превози" на пътник постоянно расте и от 7 лв. през 2010 г., вече надхвърля 10 лева. БДЖ е едно все по- скъпо удоволствие за част от населението, което се плаща от останалите хора.

Към момента и на теория, и практика, "БДЖ- Пътнически превози"е във фалит
Компанията съществува под формата на "организиран хаос", като непрекъснато се отменят влакове от разписанието поради липса на здрав подвижен състав. Няма елементарна организация за текущи, средни и основни ремонти на локомотиви и вагони и обвързването им с графика за движение на влаковете. Пътуващите не са сигурни дали ще тръгнат и кога ще пристигнат и затова влаковете не са сигурно средство за придвижване. През повечето работни дни влаковете обикновено са празни над 90%. философията на самия график на движението на влаковете е от миналия век. Тя не е съобразена с нуждите на обществото, а със само- възпроизвеждането на БДЖ като фирма, която съществува само благодарение на българските данъкоплатци.

Чудно ли е при това положение, че България е на последно място в Европа по развитие на жп транспорта?! Това е записано в Европейския доклад за железопътната ефективност (RPI) на "Бостън кънсълтинг груп" (BCG), който определя индекса на европейските жп превозвачи за 2017 г. Според методологията се оценяват 3 основни категории - интензивност на използване, качество на услугата и безопасност.
Интензитетът показва колко е използвана жп мрежата на страната - при по- висок брой на пътниците и товарите, коефициентът е по- висок. Безопасността измерва броя на произшествията и смъртните случаи. Качеството показва точността, процентът на високоскоростния жп транспорт и разходите на изминат километър. Безопасността и качеството на услугата, особено точността, са най-важните фактори, обуславящи ефективността на системата.

Така в Европейския доклад на BCG на последно място в Европа с общ резултат от 1.9 са класирани България и Румъния като нашата страна получава 0,9 за интензивност, 0,9 за качество и 0,1 - за безопасност.

- В Чехия в двата главни конкурса за междуградски пътнически превози по дългите жп маршрути частните жп оператори ARRIVA vlaky (дъщерно дружество на германските железници Deutsche Bahn) и RegioJet станаха победители в остра конкурентна борба с държавния превозвач Ceske drahy (CD). Чешката компания RegioJet спечели 8-годишен контракт, който влиза в сила от декември 2019 г., за да извършва пътническите превози по линията Бърно - Острава – Бохумин. Съставите ще пътуват на всеки час от 5 до 21 часа. Превозвачът се ангажира и да повиши обема на пътническите трансфери от настоящите 1,7 млн. до 2 млн. влакокилометри на година.

За пътническите трансфери по четирите дълги маршрута от Прага до големи градове се съревноваваха ARRIVA vlaky и CD, като тригодишният контракт получи ARRIVA vlaky. За обслужването на четирите маршрута са достатъчни 23 композиции, но ARRIVA разполага с флот от 27 такива състави, снабдени с подемници за пътници с инвалидни колички и тоалетни с лесен достъп за тях, безплатен Wi-Fi и ел. розетки за зареждане на мобилни устройства. От частния оператор ще предлагат на своите пътници и безплатна минерална вода.

За обслужване на тран-сграничната жп комуникация Прага - Жилина (Словакия) и на регионалното трасе Прага - Лугачовице бе сключен 9-го-дишен договор, който влиза в сила от декември 2019 г. с държавния пътнически оператор CD, който бе избран в конкуренция с RegioJet.

В по-далечна перспектива - през 2024 г., когато изтича договорът на "БДЖ - Пътнически превози", FlixTrain може да се включи в конкурса за обществени превозни услуги в жп транспорта и да поеме част от т.нар. социални превозите по дълги линии у нас. Подходящи за това са крайградските пътувания като София - Перник - Дупница и София -Мездра, както и натоварени линии като София -Пловдив, а също и дългите дестинации до морето.

Според правилата на ЕС, в последния засега 4-ти жп пакет с нормативни актове, от 2020 г. лицензирането на железопътни превозвачи ще се извършва само от Европейската железопътна администрация ЕРА, а администрациите на страните ще работят като гишета за документи. Всички страни ще трябва да допуснат оперирането на частни жп оператори при товарните и пътническите превози.

  • Етикети: