Стратегия за изпълнение на оперативните програми

Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 - 2020г."


============================================================================================================================================================
 ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================


  • Етикети: Наука и обучение