Железопътните проекти в процес на изпълнение по Оперативна програма "Транспорт"============================================================================= ============================================================================== =
============================================================================= =

========================================================================================================================================================================================================================================= ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== =
============================================================================= =
============================================================================= =


  • Етикети: Инфраструктура