"Електробусите в София - възможност за европейско лидерство"

"Електробусите в София - възможност за европейско лидерство"

Настоящи проблеми пред таксиметровите услуги с конвенционални автомобили с ДВГ

Настоящи проблеми пред таксиметровите услуги с конвенционални автомобили с ДВГ

Фактори влияещи върху развитието на железопътния транспорт и инвестиционната политика в железопътната инфраструктура

Фактори влияещи върху развитието на железопътния транспорт и инвестиционната политика в железопътната инфраструктура

Промяната на цените на петролните продукти и енергоресурсите може да повлияе положително или отрицателно върху търсенето на железопътни превози. При високи цени на бензина и дизеловото гориво може да се очаква, че ще се увеличи търсенето на жп услуги поради масовото използване на по – евтината електроенергия.