Изграждане на национална мрежа от центрове за върхови постижения, центрове по компетентност и регионални центрове по ОП НОИР
Източник:
  • Етикети: Наука и обучение