Ние сме ИНСЕС

Ние сме ИНСЕС

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Принципи за управление на конкурентоспособността на транспортното предприятие

Принципи за управление на конкурентоспособността на транспортното предприятие

Основната особеност на транспортния пазар в нашата страна през последните години е превишаване на предлагането на транспортни услуги за превоз на товари в сравнение с платежоспособното търсене, в условия на свободно ценообразуване и като следствие от това – интензивна конкуренция, целяща постигане на високи финансови резултати.

ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ФОРУМ 2016 - Възможности и предизвикателства за развитие на Българските железници

ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ФОРУМ 2016 - Възможности и предизвикателства за развитие на Българските железници

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ