Брой   12 /2017

Инфраструктура

Логистика

Наука и обучение

Превозвачи и оператори

Бизнес и сътрудничество

Хоби

Позиция

Ефекти на фалшивите новини за БДЖ

Прословутите реформи в железниците.

Железниците са основа на прогреса в 19  и 20 век, но вече са само част от транспортната инфраструктура и интегрираната транспортна услуга. За съжаление железниците в Европа трудно приемат тази роля след години на безпроблемен монопол. В пълна сила това важи и за българската БДЖ, която в настоящия си вид е рожба на държавното стопанство. В новите времена й бяха присадени някои пазарни филизи, но това я направи нежизнено способен хибрид. Парадоксът е, че хибридът се поддържа с всички сили и гълта огромни средства, задушавайки цялата атмосфера в този сектор на икономиката.