Ръст на превозените товари от товарния транспорт с 0,5 %

По предварителни сезонно изгладени данни през първото тримесечие на 2017 г. в сравнение с предходното тримесечие се наблюдава увеличение на превозените товари от товарния транспорт с 0.5%. При извършената работа е регистриран спад от 16.6%. Това съобщиха от Националния статистически институт. Превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават с 0.8%, докато извършената работа намалява с 5.5%.

Годишни изменения

По предварителни данни през първото тримесечие на 2017 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2016 г. се наблюдава ръст както при превозените товари, така и при извършената работа от товарния сухопътен и воден транспорт. През първото тримесечие на 2017 г. превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават с 2.6% спрямо същия период на предходната година, докато извършената работа намалява с 13.0%.

Сухопътен транспорт

През първото тримесечие на 2017 г. превозените товари от сухопътния транспорт са 33 445.3 хил. т, или със 7 094.8 хил. т повече спрямо съответното тримесечие на 2016 г., като увеличение се наблюдава при всички видове сухопътен транспорт. Извършената работа нараства с 8.0% спрямо същия период на 2016 г. и достига 10 144.4 млн. ткм, като увеличението се дължи на по-голямото средно превозно разстояние при вътрешните превози. Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт през първото тримесечие на 2017 г. е 117 553.0 хил., или с 0.1% по-малко спрямо същия период на предходната година, което е в резултат на по-малкия брой превозени пътници при международните превози. При автобусния транспорт се наблюдава увеличение от 0.1%, докато при железопътния е регистрирано намаление с 4.9%. Същевременно извършената работа бележи спад от 16.4% и достига 2 686.1 млн. пътниккилометра. Намалението се дължи основно на автобусните превози, при които извършената работа е със 17.5% по-малко.

Воден транспорт

Превозените товари от речния и морския транспорт през първото тримесечие на 2017 г. нарастват с 40.6 хил. т спрямо съответното тримесечие на 2016 г. в резултат на по-голямото количество превозени товари от морския транспорт. Същевременно извършената работа намалява с 59.8 млн. ткм и достига 256.0 млн. ткм поради по- малкото разстояние, на което са били превозени товарите от морския и речния транспорт. През първото тримесечие на 2017 г. при водния пътнически транспорт се наблюдава увеличение както на превозените пътници, така и на извършената работа - съответно с 4.78 хил. пътници и 1241.5 хил. пътниккилометра. Увеличението се дължи основно на по- големия брой превозени пътници при международните превози на речния и морския транспорт.

Градски електротранспорт

През периода януари - март 2017 г. предприятията от градския електротранспорт (трамваен, тролейбусен и метро) са превозили общо 69 094.0 хил. пътници, или със 7.6% повече спрямо същия период на предходната година. Увеличение е регистрирано при всички видове електротранспорт, като то е най- голямо при трамвайните превози - 12.0%. Извършената работа, измерена в пътниккилометри, също бележи ръст от 26.3% в резултат на по- голямото средно превозно разстояние, на което са били превозени пътниците от метрополитена.
.
.
Оригинална статия: прочети тук
ИзнПо предварителни сезонно изгладени данни през първото тримесечие на 2017 г. в сравнение с предходното тримесечие се наблюдава увеличение на превозените товари от товарния транспорт с 0.5%. При извършената работа е регистриран спад от 16.6%. Това съобщиха от Националния статистически институт. Превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават с 0.8%, докато извършената работа намалява с 5.5% Годишни изменения По предварителни данни през първото тримесечие на 2017 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2016 г. се наблюдава ръст както при превозените товари, така и при извършената работа от товарния сухопътен и воден транспорт. През първото тримесечие на 2017 г. превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават с 2.6% спрямо същия период на предходната година, докато извършената работа намалява с 13.0%. Сухопътен транспорт През първото тримесечие на 2017 г. превозените товари от сухопътния транспорт са 33 445.3 хил. т, или със 7 094.8 хил. т повече спрямо съответното тримесечие на 2016 г., като увеличение се наблюдава при всички видове сухопътен транспорт. Извършената работа нараства с 8.0% спрямо същия период на 2016 г. и достига 10 144.4 млн. ткм, като увеличението се дължи на по- голямото средно превозно разстояние при вътрешните превози. Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт през първото тримесечие на 2017 г. е 117 553.0 хил., или с 0.1% по- малко спрямо същия период на предходната година, което е в резултат на по- малкия брой превозени пътници при международните превози. При автобусния транспорт се наблюдава увеличение от 0.1%, докато при железопътния е регистрирано намаление с 4.9%. Същевременно извършената работа бележи спад от 16.4% и достига 2 686.1 млн. пътниккилометра. Намалението се дължи основно на автобусните превози, при които извършената работа е със 17.5% по- малко. Воден транспорт Превозените товари от речния и морския транспорт през първото тримесечие на 2017 г. нарастват с 40.6 хил. т спрямо съответното тримесечие на 2016 г. в резултат на по-голямото количество превозени товари от морския транспорт. Същевременно извършената работа намалява с 59.8 млн. ткм и достига 256.0 млн. ткм поради по- малкото разстояние, на което са били превозени товарите от морския и речния транспорт. През първото тримесечие на 2017 г. при водния пътнически транспорт се наблюдава увеличение както на превозените пътници, така и на извършената работа - съответно с 4.78 хил. пътници и 1241.5 хил. пътниккилометра. Увеличението се дължи основно на по- големия брой превозени пътници при международните превози на речния и морския транспорт. Градски електротранспорт През периода януари - март 2017 г. предприятията от градския електротранспорт (трамваен, тролейбусен и метро) са превозили общо 69 094.0 хил. пътници, или със 7.6% повече спрямо същия период на предходната година. Увеличение е регистрирано при всички видове електротранспорт, като то е най-голямо при трамвайните превози - 12.0%. Извършената работа, измерена в пътниккилометри, също бележи ръст от 26.3% в резултат на по-голямото средно превозно разстояние, на което са били превозени пътниците от метрополитена.

Прочети повече на: https://www.novini.bg/news/424989-%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D 1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0 %B0%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D 1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81-0-5.html
По предварителни сезонно изгладени данни през първото тримесечие на 2017 г. в сравнение с предходното тримесечие се наблюдава увеличение на превозените товари от товарния транспорт с 0.5%. При извършената работа е регистриран спад от 16.6%. Това съобщиха от Националния статистически институт. Превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават с 0.8%, докато извършената работа намалява с 5.5% Годишни изменения По предварителни данни през първото тримесечие на 2017 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2016 г. се наблюдава ръст както при превозените товари, така и при извършената работа от товарния сухопътен и воден транспорт. През първото тримесечие на 2017 г. превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават с 2.6% спрямо същия период на предходната година, докато извършената работа намалява с 13.0%. Сухопътен транспорт През първото тримесечие на 2017 г. превозените товари от сухопътния транспорт са 33 445.3 хил. т, или със 7 094.8 хил. т повече спрямо съответното тримесечие на 2016 г., като увеличение се наблюдава при всички видове сухопътен транспорт. Извършената работа нараства с 8.0% спрямо същия период на 2016 г. и достига 10 144.4 млн. ткм, като увеличението се дължи на по- голямото средно превозно разстояние при вътрешните превози. Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт през първото тримесечие на 2017 г. е 117 553.0 хил., или с 0.1% по- малко спрямо същия период на предходната година, което е в резултат на по- малкия брой превозени пътници при международните превози. При автобусния транспорт се наблюдава увеличение от 0.1%, докато при железопътния е регистрирано намаление с 4.9%. Същевременно извършената работа бележи спад от 16.4% и достига 2 686.1 млн. пътниккилометра. Намалението се дължи основно на автобусните превози, при които извършената работа е със 17.5% по- малко. Воден транспорт Превозените товари от речния и морския транспорт през първото тримесечие на 2017 г. нарастват с 40.6 хил. т спрямо съответното тримесечие на 2016 г. в резултат на по-голямото количество превозени товари от морския транспорт. Същевременно извършената работа намалява с 59.8 млн. ткм и достига 256.0 млн. ткм поради по- малкото разстояние, на което са били превозени товарите от морския и речния транспорт. През първото тримесечие на 2017 г. при водния пътнически транспорт се наблюдава увеличение както на превозените пътници, така и на извършената работа - съответно с 4.78 хил. пътници и 1241.5 хил. пътниккилометра. Увеличението се дължи основно на по- големия брой превозени пътници при международните превози на речния и морския транспорт. Градски електротранспорт През периода януари - март 2017 г. предприятията от градския електротранспорт (трамваен, тролейбусен и метро) са превозили общо 69 094.0 хил. пътници, или със 7.6% повече спрямо същия период на предходната година. Увеличение е регистрирано при всички видове електротранспорт, като то е най-голямо при трамвайните превози - 12.0%. Извършената работа, измерена в пътниккилометри, също бележи ръст от 26.3% в резултат на по-голямото средно превозно разстояние, на което са били превозени пътниците от метрополитена.

Прочети повече на: https://www.novini.bg/news/424989-%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D 1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0 %B0%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D 1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81-0-5.html
По предварителни сезонно изгладени данни през първото тримесечие на 2017 г. в сравнение с предходното тримесечие се наблюдава увеличение на превозените товари от товарния транспорт с 0.5%. При извършената работа е регистриран спад от 16.6%. Това съобщиха от Националния статистически институт. Превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават с 0.8%, докато извършената работа намалява с 5.5% Годишни изменения По предварителни данни през първото тримесечие на 2017 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2016 г. се наблюдава ръст както при превозените товари, така и при извършената работа от товарния сухопътен и воден транспорт. През първото тримесечие на 2017 г. превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават с 2.6% спрямо същия период на предходната година, докато извършената работа намалява с 13.0%. Сухопътен транспорт През първото тримесечие на 2017 г. превозените товари от сухопътния транспорт са 33 445.3 хил. т, или със 7 094.8 хил. т повече спрямо съответното тримесечие на 2016 г., като увеличение се наблюдава при всички видове сухопътен транспорт. Извършената работа нараства с 8.0% спрямо същия период на 2016 г. и достига 10 144.4 млн. ткм, като увеличението се дължи на по- голямото средно превозно разстояние при вътрешните превози. Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт през първото тримесечие на 2017 г. е 117 553.0 хил., или с 0.1% по- малко спрямо същия период на предходната година, което е в резултат на по- малкия брой превозени пътници при международните превози. При автобусния транспорт се наблюдава увеличение от 0.1%, докато при железопътния е регистрирано намаление с 4.9%. Същевременно извършената работа бележи спад от 16.4% и достига 2 686.1 млн. пътниккилометра. Намалението се дължи основно на автобусните превози, при които извършената работа е със 17.5% по- малко. Воден транспорт Превозените товари от речния и морския транспорт през първото тримесечие на 2017 г. нарастват с 40.6 хил. т спрямо съответното тримесечие на 2016 г. в резултат на по-голямото количество превозени товари от морския транспорт. Същевременно извършената работа намалява с 59.8 млн. ткм и достига 256.0 млн. ткм поради по- малкото разстояние, на което са били превозени товарите от морския и речния транспорт. През първото тримесечие на 2017 г. при водния пътнически транспорт се наблюдава увеличение както на превозените пътници, така и на извършената работа - съответно с 4.78 хил. пътници и 1241.5 хил. пътниккилометра. Увеличението се дължи основно на по- големия брой превозени пътници при международните превози на речния и морския транспорт. Градски електротранспорт През периода януари - март 2017 г. предприятията от градския електротранспорт (трамваен, тролейбусен и метро) са превозили общо 69 094.0 хил. пътници, или със 7.6% повече спрямо същия период на предходната година. Увеличение е регистрирано при всички видове електротранспорт, като то е най-голямо при трамвайните превози - 12.0%. Извършената работа, измерена в пътниккилометри, също бележи ръст от 26.3% в резултат на по-голямото средно превозно разстояние, на което са били превозени пътниците от метрополитена.

Прочети повече на: https://www.novini.bg/news/424989-%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D 1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0 %B0%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D 1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81-0-5.html
  • Етикети: Превозвачи и оператори