Генерална асамблея за развитие на железопътния транспорт в региона

Създадена преди повече от 10 години, Асоциация Коридор Х Плюс, има за цел насърчаване на сътрудничеството между управителите на железопътната инфраструктура за развитието и модернизиране на Паневропейски транспортен коридор Х по направлението му към границата с Турция. НКЖИ e съосновател на Асоциацията, в която членуват още управителите на жп инфраструктурата на Австрия, Словения, Хърватия и Сърбия. Стратегическата задача на страните-участнички в Асоциацията е трансформирането на Паневропейски коридор № 10 в Товарен железопътен коридор „Алпи-Западни Балкани“, създаден по условията на Регламент (ЕС) 913/2010. Основното трасе на коридора е по направление: Вилах (Aвстрия)- Любляна-Загреб-Белград-Ниш- София-Свиленград, както и Грац (Австрия)-Марибор (Словения).

„Трансформирането на Паневропейския коридор Х в товарен жп коридор „Алпи-Западни Балкани“ е безспорен успех за всички участващи страни и ще допринесе за развитие на добросъседството и икономическото развитие на целия регион“ това заяви зам.-генералният директор на НКЖИ инж. Златин Крумов при откриването на Генералната асамблея. Бъдещият товарен жп коридор „Алпи-Западни Балкани“  е на пътя на сухоземния мост, който свързва Европа с Азия, като същевременно обхваща в максимална степен товаропотоците в направления Север-Юг и Юг-Север, както и е най-късият път между Турция и Западна Европа.

Значението на този железопътен коридор нараства значително и след проведената през 2017 г. в Триест, Италия, конференция за развитието и свързаността на страните от Западните Балкани с ЕС. Чрез него се осъществява и връзка с Товарен Железопътен Коридор 7 в София, а оттам и с българските черноморски пристанища Бургас и Варна. До този момент са изпълнени основните стъпки от процеса на установяване на новия товарен от участващите в него страни и се очаква окончателното одобрение от Европейската Комисия.

  • Етикети: Инфраструктура