Пристанище Пирея

  • Автор:  , брой 12 /2017

Shanghai International Port Group (SIPG) ще стопанисва пристанището в Пирея, заедно с китайския концесионер на порта Cosco. Договорките между трите страни целят да превърнат пристанището в Пирея във важен международен хъб, част от транспортните коридори One Belt and One Road (OBOR), които свързват Европа с Азия, съобщава Athens News Agency.

За споразуменията

Китайската SIPG подписа две отделни споразумения за разбирателство с гръцката администрация и китайската компания Cosco, която в началото на годината придоби 67% от компанията, управляваща пристанището в Пирея, на концесия за 34 години. Споразумението между SPIG и държавната администрация включва клаузи по сътрудничеството между пристанището в Пирея и порта в Шанхай, които целят да увеличат обема на китайския износ, който ще преминава през Пирея на път за Европа. Допълнително клаузите предвиждат обмяна на опит и обучения на служителите и от двете страни. Споразумението беше подписано от Атанасиос Лиагос, управляващ директор и член на управителния съвет на пристанището в Пирея, и Чън Сююен, президент на SIPG. От друга страна, споразумението между SIPG и китайския концесионер на пристанището, Cosco, уточнява условията на международното сътрудничество между корпорациите и съответства напълно с приетата от китайското правителство външнотърговска политика.


По пътя на коприната

През 2014 г. китайската администрация създаде инвестиционен фонд с капацитет 40 млрд. долара, който да финансира и съдейства за създаването на OBOR транспортната мрежа. Плановете за развитието на транспортните коридори предвиждат възраждането и модифицирането на Пътя на коприната и най-вече създаването на негов морски еквивалент, който ще включва над 60 страни и ще свързва Европа с Азия през Суецкия канал, установявайки една ефективна търговска мрежа. Според изявление на китайския президент Си Цзинпин основно място в концепцията на амбициозния китайски проект ще заема зачитането на интересите на всички страни, които ще бъдат част от модерния Път на коприната. Според одобрения през 2015 г. план за изпълнение на OBOR Гърция е част от морския коридор 21st Century Maritime Silk Road, а България е част от сухопътния Silk Road Economic Belt.


Ролята на SIPG

В споразуменията ключова е ролята на SIPG, която е отговорна за над 25% от международната търговия на Китай със своите 35 млн. контейнера товарооборот годишно. Споразуменията за разбирателство с пристанището в Пирея са само част от проектите на компанията да осигури възможност за развитие на много международни пристанища. От своя страна едно такова развитие на транспортната мрежа ще засили още повече позициите на Китай в международната търговия.

  • Етикети: Логистика