Балканският копринен път: за бизнес подходите и възможностите на публично – частното партньорство

Балканският копринен път: за бизнес подходите и възможностите на публично – частното партньорство

Мега  проектът “Един Пояс Един Път“ има близо петгодишна  история [1]: от речта на Си Дзи Пин до реализация  на инфраструктурни  проекти  в Азия и Европа. Афиканският  континент и по-специално източна Африка  също е обект на този проект. Мащабната инициатива, ориентирана към 63 държави има своето първоначално финанисране: сума от 1 трил. щатски  долара . Очакват се последващи инвестиции между 4 и 8 трил. щатски долара.

Приложение на бенчмаркинга в управлението на транспортните предприятия

Приложение на бенчмаркинга в управлението на транспортните предприятия

Либерализацията на търговията със стоки и услуги, както и нарасналия икономически обмен между страните и отделните региони, налагат необходимостта от организиране на транспортната дейност, по възможно най-добрия и ефективен начин. Предлаганите транспортни услуги, трябва максимално да се доближават до потребителските критерии и да бъдат конкурентоспособни.

За да запазят позициите си на транспортния пазар, фирмите трябва да се стремят непрекъснато към подобряване качество на извършваните от тях транспортни услуги. За целта транспортните мениджъри имат нужда от управленски инструмент, какъвто е бенчмаркинга или сравнителния анализ. Той служи, за сравнение на дейността на транспортните предприятия с опита и постиженията на най-добрите в сектора. Сравнителният анализ може да насърчи изоставащите участници на транспортния пазар и да послужи, като възможност за развитие на тези, който желаят да подобрят своята дейност и да достигнат и дори да задминат най-добрите практики в сектора.

Проект Danube Skills

Проект Danube Skills

Повишаване на институционалния капацитет относно корабоплаването по река Дунав чрез стимулиране на съвместни транснационални компетенции и умения в областта на образованието и обществените услуги за развитие.