14-километровият жп тунел Елин Пелин – Костенец ще е най-дългият у нас | НКЖИ обяви два търга за над 1.6 млрд. лева от жп магистралата „Тракия“

14-километровият жп тунел Елин Пелин – Костенец ще е най-дългият у нас | НКЖИ обяви два търга за над 1.6 млрд. лева от жп магистралата „Тракия“

Планираният железопътен тунел между Елин Пелин и Костенец ще е 14 километра и ще е най-дългият в България. Ще струва около 500 млн. лева, които ще бъдат покрити с европейско финансиране и трябва да е готов за 6 години.

Генерална асамблея за развитие на железопътния транспорт в региона

Генерална асамблея за развитие на железопътния транспорт в региона

Създадена преди повече от 10 години, Асоциация Коридор Х Плюс, има за цел насърчаване на сътрудничеството между управителите на железопътната инфраструктура за развитието и модернизиране на Паневропейски транспортен коридор Х по направлението му към границата с Турция.

Нови газови коридори през Черно море и тяхната важност за Р България

Нови газови коридори през Черно море и тяхната важност за Р България

Икономическата интеграция между държавите е в основата на изграждането на транспортни коридори. Тези коридори включват различни видове транспорт, между които е и тръбопроводният транспорт. При този вид транспорт се превозват на определено разстояние газообразни, твърди или течни товари[3]. Тръбопроводният транспорт е напълно конкурентоспособен с останалите видове транспорт и в много случай на места, където не може да бъде изграден път, ж.п. линия и др. той е единственият начин за надеждна, екологична и евтина доставка на стоки и суровини. Газовите коридори следват транспортните коридори и трасета за превоз на газ.