Спасяване от въздуха - първи стъпки

Спасяване от въздуха - първи стъпки

„Хели Ер-САУ“ АД е български авиационен оператор, основан през 1990 г., предлагащ набор от специфични авиационни услуги. Това са превоз на пътници и товари, основно извън България, основно по програми на ООН и на Световната програма по прехрана към ООН (UN WFP) – както с хеликоптери, така и със самолети.

Първата по рода си у нас система за мониторинг на Черно море в реално време

Първата по рода си у нас система за мониторинг на Черно море в реално време

Държавно предприятие  „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) представи първата по рода си в България информационна система за мониторинг на Черно море в реално време. Тя е реализирана с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 в рамките на Програма „Иновации в зелената индустрия“ в България.

Възможности за намаляване на времето за придвижване на пътниците използващи градски транспорт

Възможности за намаляване на времето за придвижване на пътниците използващи градски транспорт

За да се намали трафика в градовете и привлекат пътници към градския транспорт е необходимо да се подобри комфорта и да се намали времето за пътуване. С закупуването на нов подвижен състав се подобриха условията на пътуване, но трябва да се намали и времето за пътуване, което се състои от три елемента - ходене пеша до спирките и обратно, чакането по спирките и времето за пътуването с превозните средства. Разработена е методика за оптимизиране на разписанието на превозните средства по частично припокриващи се трасета с цел намаляване на времето за чакане по спирките на ГПТ.  Тя се базира на търсенето на такъв вариант на разполагане във времето на разписанията по линиите на градския транспорт за даден участък с еднакви маршрути, при който се минимизира големината на пътникочасовете за очакване на превозно средство. При реализирането на методиката се преминава през три стъпки: определяне на пътникопотокът, който пътува по линиите вътре в участъка; определяне на средното време за чакане за дадения вариант на разписанията и определяне на варианта с най-малко пътникочасове очакване на превозно средство. Методиката е приложена за две линии преминаващи по еднакъв маршрут за даден участък и е определен оптималния вариант на разписания. Той се различава от действителното разписание с 1 минута и ако се приеме ще намали чакането по спирките с 101,5 човекочасове за месец.

Пристанище Пирея

Пристанище Пирея

Shanghai International Port Group (SIPG) ще стопанисва пристанището в Пирея, заедно с китайския концесионер на порта Cosco. Договорките между трите страни целят да превърнат пристанището в Пирея във важен международен хъб, част от транспортните коридори One Belt and One Road (OBOR), които свързват Европа с Азия, съобщава Athens News Agency.