Железопътна инфраструктура - безопасност и оперативна съвместимост

Железопътна инфраструктура - безопасност и оперативна съвместимост

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Особено опасни места за начало на предпазни огради по пътищата на Републиканската пътна инфраструктура

Особено опасни места за начало на предпазни огради по пътищата на Републиканската пътна инфраструктура

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Обучение на мениджъри в логистиката

Обучение на мениджъри в логистиката

Training Green Logistics Managers to Avoid the Environmental Effects of Logistics Обучение на мениджъри в логистиката как да избягват въздействията й върху околната среда2017-1-ES01-KA202-038346