Брой   11 /2017

Бизнес и сътрудничество

Инфраструктура

Наука и обучение

Превозвачи и оператори

Логистика

Хоби

Позиция

Правила за сигурност и безопасен превоз на опасни товари има, но не се спазват

Трагичния инцидент на гара Хитрино, поставя въпроса има ли правила за сигурност и безопасен превоз на опасни товари с железопътен транспорт и как се спазват. В случая Хитрино има натрупване на критична маса от неспазване на правила и на нормативни разпоредби. Неглижиране, типично по нашенски. И всички тези неща - и в железопътната инфраструктура, в превозвача и в контролните органи...в даден момент системата не издържа и се разпада. И се стига до такива произшествия.