Брой   13 /2018

Бизнес и сътрудничество

Инфраструктура

Логистика

Наука и обучение

Превозвачи и оператори

Хоби

Позиция

БДЖ без посока

"БДЖ-Пътнически превози" е единственият доставчик на жп транспортна услуга за пътници у нас. Дружеството е 100% държавно, част от "Холдинг БДЖ" и изпълнява обществени функции. Субсидията, парите за капиталов трансфер и компенсациите за издадени билети с намалена стойност общо възлизат на малко над 221 млн. лв. на година. Периодично различни правителства отпускат допълнителни средства за БДЖ. Държавният трансфер за "БДЖ- Пътнически превози" на пътник постоянно расте и от 7 лв. през 2010 г., вече надхвърля 10 лева. БДЖ е едно все по- скъпо удоволствие за част от населението, което се плаща от останалите хора.