Брой   8 /2015

Бизнес и сътрудничество

Инфраструктура

Логистика

Наука и обучение

Превозвачи и оператори

Хоби

Позиция

Транспорт или интегрирани транспортни системи? Иновативните бизнес тенденции променят транспорта в България!

В България за транспорта все още преобладава виждането че има четири вида транспорт, включително и структурата на министерството е за четири вида транспорт – воден, железопътен, въздушен и автомобилен. Тенденците в света обаче са за интегрирани транспортни системи, транспорта е интегриран с инфраструктура и информационни платформи. Актуални на днешното време изисквания поставя използването на информационни платформи за споделени пътувания.