Брой   3 /2013

Бизнес и сътрудничество

Инфраструктура

Логистика

Превозвачи и оператори

Хоби

Позиция

Мостът „Нова Европа”- поредният проект без ясна експлоатационна визия

      Повече от два  месеца след официалното  откриване на моста Нова Европа нито един товарен влак  не е преминал през  съоръжението. Все още няма отговор на въпроса как и въобще  дали мостът  „Нова Европа” ще промени в средносрочен план  транспортните жп  потоци между Европа и Азия.
      Ефикасността на моста Нова Европа, а и на всяко  инфраструктурно  съоръжение, е въпрос на логистика и качество на услугите. Една  инфраструктура  сама по себе си не означава, че от там ще минат товарите. Те се  транспортират  от там, откъдето е най-евтино, най-бързо, и има най-малко  административни  спънки, т.е., където логистиката е най-добра.