Европейски център за обучение

Е търговската марка на „Бизнес консулт” ЕООД

 

        За шест години повече от 400 души завършват различни курсове, които „Бизнес консулт” организира. Паралелно са осъществени седем - осем проекта по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси", в които организацията е участвала като водещ партньор или изпълнител. Учебните й центрове са позиционирани в четири града у нас. Всички разполагат с модерни бази, обзаведени със съвременна компютърна техника. В тях преподават утвърдени специалисти, включително и хабилитирани лица, с доказана компетентност в образователния процес. Като лектори се привличат професионалисти от различни браншове. За всеки от курсовете се издава сертификат или диплома, в зависимост от покритите нормативни изисквания.

      "Предимно работим с фирми, които искат персоналът им да повиши квалификацията и компетентността си или да придобие определени познания, за да се адаптира по- бързо към работното си място" - казва Стоян Динев, управител на „Бизнес консулт”. Той е завършил финанси в Стопанската академия в Свищов, а от 2000 г. предимно се занимава с разработването и управлението на проекти.

       Един от приоритетните сектори на фирмата, която ръководи е обучението на безработни или на млади хора, които току що започват работа. „Необходимо е време за приспособяване, докато човек се утвърди и придобие професионален авторитет” - твърди Динев. И за да се постигне по- добър ефект, освен възможностите на социалната оперативна програма "Човешки ресурси", се ползват и националните мерки на Агенцията по заетостта. Те обхващат квалификацията и насърчават териториалната мобилност. Разясняват предимствата, ако човек работи на разстояние около 80 - 100 км от мястото, където живее. В западноевропейските страни това е честа практика, докато в България на нея все още се гледа твърде консервативно. „Така че проблемът е колкото финансов, толкова и психологически, което е предпоставка да се действа еднакво настойчиво и в двете посоки” - коментира Динев. По време на обучението се акцентира не само върху професионалната мотивация, но и върху възможностите за географска промяна на работното мястото. Защото по цял свят важи правилото човек да следва работата си, а не тя него, както в повечето случаи до сега е ставало у нас. „Това предимно засяга големите градове като София, където много хората, които работят в столицата прихождат в нея от райони като Самоков или Перник”, уточнява Стоян Динев.

       Професионалната мобилност е един от задължителните елементи, които всеки съвременен човек трябва да възприема като даденост. В такъв случай, ако той реши да работи повече от 6 месеца извън населеното място, където е живял, може да ползва еднократна субсидия в размер на 600 лв. Но тя се дава за преместване, само при действително направени транспортни разходи.

       По същата преференция "Насърчаване на териториалната мобилност" се предвижда и друг вид подпомагане. То е в случаите, когато повече от половин година, човек всеки ден пътува за работа до друго селище. Според програмата, работодателят му поема 50 на сто от парите, необходими за транспорт, но не по- дълго от година.

       В „Бизнес консулт” се държи точна сметка доколко от приключилите обучението си са могли да се реализират по- късно на трудовия пазар. Резултатите се считат за успешни ако 30 на сто от завършилите започнат работа или организират собствен бизнес. Според Динев досега този критерий винаги е постиган, а често заетостта е била и по- висока.

      Наскоро във фирмата е приключил курс за хора, които проявяват интерес към дистанционни форми на заетост. В него са се разглеждали различни възможности както на работа само от дома, така и на комбинирания вариант, който включва и паралелно създаване на временен офис. Курсистите са били насочени предимно към електронната търговия и кол центровете, тъй като те се най- подходящи за такъв тип работа. Стремежът е да се търсят нови за страната ни гъвкави форми. Така ще се разчупят традиционните схващания, че един човек трябва да работи само на едно място по цял ден, независимо дали времето му ефективно се уплътнява. Проблемът предимно засяга администрацията, убеден е Стоян Динев. Така че усилията се насочват както към промяна в манталитета на работодателите, така и на работниците. Полагат се максимални усилия да се разбере, че всеки труд е обвързан с производството на определен продукт, с неговата ефективност, качество и вложени ресурси.

      Една от нишите, към които вниманието също е заострено, е повишаването на професионалната квалификация. Диапазонът й е много широк и обхваща както специфични дейности, така и усъвършенстване на езикови умения, разширяване на познанията за последните тенденции на икономическата и пазарна среда у нас. Освен общата теория изключително се набляга на практическите маркетингови умения. Очертава се последователността на задължителните стъпките, които се предприемат при избора и осъществяването на определена бизнес идея. Какви ресурси са необходими на човек в първата година от стартирането й. Как се правят по- нататъшните прогнози за втората, за третата година, които обикновено са най- критичните.

      На всички подобни въпроси се дават отговори по определена схема, включена в програмата "Подкрепа на предприемчиви българи". Тя предвижда и отделни курсове за развитието на малък и среден бизнес или бизнес услуги. „При добре разработен план, може да се разчита на нисколихвено кредитиране в рамките на 20 хил. лв.” -  допълва Стоян Динев. И обяснява, че няма значение в каква дейност ще се инвестират. Спектърът е широкообхватен - от животновъдство и земеделие, до създаването на търговска фирма, ресторант или хотел. За хора под 40 години, по една от преференциалните европейските програми се предвижда специално финансово стимулиране, ако се открие собствена фирма в някой от селските рагиони.

      Благодарение на постигнатите досега отлични резултати, „Бизнес консулт” ЕООД е включена като основен консултант в новосъздадения клъстер "Зелен товарен транспорт". Експертите й ще помагат при кандидатстването за различни европейски проекти в транспортния сектор. Ще насочват към обединяване на усилията на бранша и на различни видове транспорт, за да се постигнат успешни резултати при утвърждаване на екологични експлоaтационни норми в сектора. С натрупания си опита „Бизнес консулт” ще участва и в изграждането на административното тяло на клъстера, и в налагането му като солидна и отговорна институция.
  • Етикети: Наука и обучение