Рой Макнълти за либерализацията на британската жп система

        През февруари в Европейския парламент се проведе представяне на доклада на сър Рой Макнълти, известтен в железопътните среди под името "Докладът McNulty". Организатори на събитието бяха ATOC (Асоциацията на пътническите железопътни превозвачи на Великобритания) и CER (Общността на Европейските железници и инфраструктурни компании). Както всяко друго железопътно събитие в европарламента, и това не премена без активното участие на британския евродепутат Брайън Симпсън (група на социалистите и демократите) и председател на транспортна комисия в ЕП и Rail Forum Europe (платформата на европейски депутати в подкрепа на железопътния транспорт в Европа).

    Докладът на сър Рой Макнълти, представя задълбочен анализ на икономическата ефективност на железопътния сектор във Великобритания, разглежда разходовата структура на сектора и предлага варианти за подобряване на ползите от вложените средства. Основни отправни точки в него са преглед на британския железопътен сектор, граници на ефективността, пречки пред ефективността, препоръки и уроци за бъдещата железопътна политика на ЕС.

          Някои  от основните изводи на доклада са, че приципите на либералната британска железница  не трябва да се променят, но трябва да се помисли за повече сътрудничество и подобряване на разпределението, че конкуренцията води до повече ефективност, отколкото държавния монопол. Решаването на проблемите може да стане само с активното участие на всички членове на сектора. Либералният модел на железниците във Великобритания  работи успешно вече над 15 години и изучаването му  може да бъде от съществена полза при разработването  на новото железопътно законодателство на ЕК през есента на 2012 г. Докладът отделя внимание на правните, експлоатационните и културните фактори, които могат да окажат влияние върху ефективността на британския железопътен сектор.  

      След доклада на сър Рой Макнълти,  Киър Фич ( заместник-началник на кабинета  комисаря Сийм Калас), представи мнението на ЕК за доклада. Допълнителни презентации по темата бяха представени от Майкъл Робъртс, главен изпълнителен директор на ATOC. Той показа състоянието на британските  железопътните пътнически оператори, а изпълнителният  директор на CER Либор Лочман, представи гледната точка на европейската железопътна общност. Конференцията приключи със дискусионна сесия  и заключителна реч на Брайън Симпсън. Участници в семинара бяха  и няколко българи, сътрудници от кабинета на евродепутата Андрей Ковачев,  Ина Григорова, консултант от Атенора Консълтинг, работеща по проект на SBB/CFF/FFS и Варужан Апелян, координатор на Асоциация «Приятели на железопътния транспорт».
  • Етикети: Бизнес и сътрудничество