Проектът „Мармърей” гарантира водещата роля на Турция в Евразия

Проектът „Мармърей” гарантира водещата роля на Турция в Евразия

      Според официално обявените й намерения, през 2013 г. ще се изграждат 1500 км високоскоростни трасета, на част от които предстои откриване. До 2023 г. те трябва да се увеличат до около 4000 км.

Рой Макнълти за либерализацията на британската жп система

Рой Макнълти за либерализацията на британската жп система

       През февруари в Европейския парламент се проведе представяне на доклада на сър Рой Макнълти, известтен в железопътните среди под името "Докладът McNulty". Организатори на събитието бяха ATOC (Асоциацията на пътническите железопътни превозвачи на Великобритания) и CER (Общността на Европейските железници и инфраструктурни компании).