Христо Алексиев: "Колкото повече са операторите на пазара, толкова по-качествена услуга ще се предлага"

Христо Алексиев: "Колкото повече са операторите на пазара, толкова по-качествена услуга ще се предлага"

      Според заместник-генералния директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура”, 2011 г. е била много успешна за жп проектите, включени в Оперативна програма „Транспорт”, но предизвикателствата през тази година са още по-големи. Започва проектирането на основни жп направления, които ще оформят съвременния облик на българската железница.

Имат ли бъдеще „Зелените балкански коридори”

Имат ли бъдеще „Зелените балкански коридори”

      Ролята на България е ключова не само в регионален аспект. Тя е алтернативната врата на Европа към Русия, Евразийския съюз и Китай и удобна връзка към тях чрез железопътната си мрежа и трансконтиненталните си фериботни линии.