Спедиторският бранш успешно се отърсва от кризата

Спедиторският бранш успешно се отърсва от кризата

      Марко Соржети, генерален директор на FIATA: - „Българите са професионалисти, с международни позиции в бранша и знаят как да ги постигат. Те имат ясни послания. Потвърдиха ги и на форума в София „ България в сърцето на европейската логистика”, организиран за 20-годишния юбилей на НСБС. Едно от тези послания е свързано със спазването на всички изисквания и норми, създадени в рамките на международното сътрудничество.”

Букурещ има още един нов интермодален терминал

Букурещ има още един нов интермодален терминал

      Разположен е в западната част на столицата и е вторият в страната, където компанията Tibbett Logistcs инвестира 6,4 млн. евро. Според главният изпълнителен директор Дейвид Голдсбороу, той се намира на най-добрата позиция в южната част на Румъния, предоставя и генерира както национален, така и международен трафик. Товарни влакове вече могат да се движат „от врата до врата” между Констанца и градовете във вътрешността.

Бялата книга акцентира на интегриран нискоенергиен транспорт и инфраструктура

Бялата книга акцентира на интегриран нискоенергиен транспорт и инфраструктура

        Тя е програмен документ, който възлага съществена роля на логистиката и поставя началото на ново европейско преструктуриране с помощта на комбинираните товарни превози, осъществявани с интегрирани и интелигентни транспортни системи. Стимулира определящата роля на водните и железопътни товарни превози.