Европейски център за обучение

Европейски център за обучение

      Под нея той извършва една от основните си дейности в областта на професионалната квалификация и преквалификация. Дружеството е създадено като консултантска организация за разработване и управление на европейски и общи проекти. Още от самото начало идеята е услугата да се предоставя на различни организации.