С разумни инвестиции и подобрена организация кризата по-лесно се овладява

С разумни инвестиции и подобрена организация кризата по-лесно се овладява

     Tвърди Станко Станков, управителят на „Булмаркет ДМ” ООД - първият частен превозвач, който получи лиценз да оперира на българския железопътен пазар и постави началото на либерализацията му.Интермодалните превози - пренебрегваният икономически и геополитически ресурс на България

Интермодалните превози - пренебрегваният икономически и геополитически ресурс на България

      Клъстерът „Зелен товарен транспорт” ще обедини най-големите фирми от железопътния, спедиторския, морския и автомобилния бранш. Това е една от крачките в консолидирането на интересите на българските пазарни участници в сферата на комбинираните превози.