Много повече от любителско пристрастие

Много повече от любителско пристрастие

       През 2010 г. сдружението става член на Европейската федерация на музейните и туристически железници – FEDECRAIL в Брюксел. Няколко месеца по-късно то е прието и в Световната организация за железопътно музейно дело и атракционни пътувания WATTRAIN в Лондон. Основните му цели са свързани освен с жп моделирането и с разширяване на контактите със сродни организации, както и с привличането на млади хора, които имат желание да продължат идеята.