Има ли живот за БДЖ ?

      Според много анализатори, ситуацията в Български държавни железници е преминала критичната точка, след което е невъзможно каквото и да е съживяване и оздравяване на дружеството. Фаталната диагноза е поставена. Според все повече наблюдатели става въпрос не дали, а кога ще се обяви официалната „смърт” на държавния превозвач. Компанията се намира на дъното на развитието си, на практика е в несъстоятелност и само държавната подкрепа не позволява това да стане факт. Дружеството е в „кома”, която се изразява в тежък финансов банкрут като държавата макар и с минимални сили се опитва да прави спорадично опити, за да върне пулса му. За добро или зло, страната ни е избрала вариант, при който да не се премине през катарзиса и смъртта на БДЖ и раждането на дружество, съвсем ново и напълно реформирано, което още в основите на създаването му да бъде пазарно- ориентирано. Държавата ни избра пътя на изкуственото дишане, реанимиране и изпробване на десетки алтернативи, за да се опита да съживи държавния превозвач.

      Красноречив е скептицизмът на повечето наблюдатели и анализатори за процесите в компанията, както и за каквото и да са нейно оздравяване. Въпреки това, неправителствения сектор е готов, както винаги да бъде в полза и да представи своите виждания за възстановяването на превозвача, но с уговорката, че сроковете, които се гонят и целите са отдавна загубени. Времето за действие е изтекло. Нужни са адекватни, бързи и многопластови реформи в БДЖ, с които да се направи опит, макар и силно закъснял, за спасение на дружеството. При неуспех, което е много вероятно, се налага преосмисляне на държавната политика в отрасъла и създаването на нов държавен превозвач – в по- малки и по- компактни размери от сегашния. Проблемите му обаче ще останат и нито банкрутирането, нито приватизацията на част от структурите на холдинга ще бъдат елиминирани. Независимо, че се очаква с приватизацията на товарните превози да се изплатят огромните задължения, които са натрупани през годините. Т.е. би могло да се обобщи, че до този момент съществени подобрения в държавното предприятие трудно ще се постигнат и всяко дори и незначително подобрение би било успех, но не би решило в дългосрочен план проблемите.

      Обобщено могат да се посочат конкретни мерки и теми за размисъл на ръководството на компанията и държавната власт. Те трябва бързо да се обсъдят и да се приложат в дружеството, за да се установи дали то има шанс за „втори живот”, независимо че е потънало в дългове, корупционни и семейни схеми, придружено от недалновидна държавна политика. Тези мерки бяха представени пред обществеността още на 2 август т. г. от четири граждански организации. Твърде е спорно дали с тях, може да се направи успешен опит за спасяване на държавния превозвач, но е сигурно, че са единствената първа правилна стъпка в тази насока. Подредени по приоритети на необходимостта от прилагане в компанията, те ще бъдат опит за съживяване на дружеството:


       Оценка на текущото качество на железопътната пътническа услуга и въвеждане системи за управлението му.

• Книгите за мнения на клиенти да се въведат във всички категории влакове и на билетните каси по гарите.

• На видно място, в началната страница на сайта на БДЖ да се постави шаблон, в който да се попълват оплаквания и жалби. Постоянна публичност на жалбите в сайта, като те заедно с отговорите станат достъпни за всички потребители на сайта като се запази анонимността на подателите.

• Специално назначен служител персонално да отговаря за жалбите, като всеки месец се публикува обобщен статистически доклад, със съответните изводи и забележки.

• Задължително регламентиране на срок за отговор на всяка жалба или писмо, пристигнало в БДЖ, без значение по какъв начин е пристигнало в компанията (доставено е персонално, чрез електронна, или друга поща).


Остър недостиг на подвижен състав

• Обобщаване и решаване на проблемите по ремонт и поддръжка на текущия подвижен състав.

• Системен контрол при експлоатацията на подвижния състав, както и ремонтните дейности и поддръжката му;

• Въвеждане на сертифицирани системи за управление на качеството в поддръжката и ремонта.

• Анализ за необходимостта от наемането на подвижен състав за нуждите на БДЖ-ПП;        Спирането на влакове поради „нерентабилност”

• Променяне на методиката за изчисляване и обобщаване на рентабилността на всеки влак – директно броене в средносрочен период на пътниците във влаковете, а не на принципа „приход - разход”, тъй като такъв метод е необективен;
• Поставяне под наблюдение на даден влак само при достигане на определено ниво на качество на превозите – конкурентна продължителност на времето за пътуване (постигнати над 70 на сто от проектните скорости по жп линията; достатъчен, редовен, климатизиран и чист подвижен състав, изключване от наблюдение на направления, които за дълъг период от време са били засегнати от ремонти дейности по инфраструктурата).
• Промяна в продължителността на наблюдение на всеки влак като нерентабилните композиции се разделят на няколко категории: сезонни (натоварени само в определен период от годината) и седмични (натоварени само в определени дни от седмицата).


       Отговори на писма и жалби, адресирани до „БДЖ- Пътнически превози” ЕООД

• Да се въведе методология, по която да се отговаря.
• На подходящо място в сайта да се напише имейл и телефон за оплаквания, който да работи денонощно, седем дни в седмицата.


      Прозрачност и достоверност на подаваната от БДЖ публична информация

• До 24 часа да се даде гласност в сайта на компанията на подробната информация, свързана с всеки станал инцидент.
• По- голяма прецизност при публикуването на електронни данни за графика за движение на влаковете.
• По-голяма прецизност при публикуването на гарова информация в интернет страницата на превозвача. Тя трябва напълно да съвпада с тази от информационните табла в съответните жп гари.
• По- прецизно и своевременно информиране на пътниците за вида на подвижния състав, обслужващ даден влак.


       Форми на граждански контрол на „БДЖ ”Пътнически превози” ЕООД

• 
Организиране на периодични срещи с ръководството, в които да участват представители на НПО, потребителски организации и пътнически асоциации. На тях да се обсъждат актуални проблеми, както и граждански наблюдатели да участват в заседанията на ръководството.
     

        Методика за изготвяне на графика за движение на влаковете и разписанията
 

• По- сериозен контрол върху машинистите за спазване на обходите, за да намалят закъсненията по тяхна вина.
• По- голяма публичност при изготвяне на графика за движение, установяване на контакти с неправителствени организации и пътнически асоциации от сектора, за да се подобри обслужването на населението:
• Най- малко три месеца преди влизането в сила на графика за движение да се даде възможност на граждански организации да предложат мнения, коментари, позиции и допълнения на ежегодишния му вариант. Необходимо е да се предвиди технологично време за планиране на необходимото време за разглеждане и мотивирано одобрение или отхвърляне на съответните предложения. 
      
       
         Компютърна система за продажба и резервация на билети

• Системата да даде възможност да се запазва чрез интернет седящо място за всички категории влакове между всички спирки и гарите (включително и необсулжваните).
• Да се осигури онлайн закупуване на билет и заплящането му по електронен път, чрез системи като pay-pal и пр.
• Стимулиране на електронното издаване на билети чрез съответен бонус за закупуване на онлайн билет.
     

       Тарифна политика – календарни цени и новият подход при издаване на билети

• Премахване на т.нар. календарни цени, както бе обещано още през май 2012 от маркетинга на БДЖ.
• При издаване на билет за БВЗР или БВ без запазено място (при изчерпване количеството на запазени места) да се прави от 10 до 20 процента отстъпка от цената на билета, но за не повече от 10 правостоящи във вагон.
• Да не се допускат правостоящи пътници за по- дълго от 30 минути.
• Незабавно отменяне или промяна в новата организация при издаване на билети, с която пътниците се задължават да търсят определени служители от бригадата на влака, от които да закупят билет на редовна цена.
      

        Владеене на чужди езици на част от служителите

• Задължително владеене на средно ниво поне на един чужд език (най- вече английски) минимум на 1 служител, който работи на „Информация” и касите в 20 до 40 от по- големите гари на страната. Също е необходимо най- малко да има един служител с 2 западни езика на 5 до 10 от най-големите жп гари в страната;
• Задължително владеене на поне един западен език от ръководителите на смени във влакообразуващите гари;
• Задължително владеене на средно ниво на поне един от работните езици на ЕС на хората, които обслужват мотрисните бързи влакове МБВ.


      Ремонт, поддръжка и употреба на високоговорителите във влаковете

• Ремонт и въвеждане в редовна експлоатация на визуалната и най-вече слухова информация в мотрисите „Дезиро”. Това ще даде възможност още при качването на пътниците да получат необходимите данни за предстоящото си пътуване, както и всичко останало по време на движение - предстоящите гари, закъснения, аварии, препоръки, информация за връзките, които могат да се направят.
• Провеждане на процедура за внедряване на работещи слухови информационни системи във всички категории влакове.


      Услуги за привличане на клиенти

 Постоянно маркетингово проучване на удовлетворението на пътниците и адекватна реакция, ако е необходимо да се промяна на съответния критичен показател, посочен от тях.
• Предлагане на храна, напитки и полезни за пътниците стоки и услуги във всички категории бързи и бързи със задължителна резервация влакове.
• Достъп до безжичен интернет в тях и електрически контакти (220 V); Поддържането на адекватна климатична система, която създава нормални условия за пътуване при екстремни температури.


      Предложения за нов брандинг на „БДЖ – „Пътнически превози” ЕООД

• Цялостен нов брандинг на БДЖ ПП и премахване на стария обременен с негативи.
      Борба със безстопанствеността по отношение на подвижния състав и изчистване на графитите по вагоните.
• Сключването на договор с външна фирма, която ще пази от надраскване или друг тип посегателство върху подвижния състав като се предвидят санкции при неизпълнението на задълженията. Засилване на охраната в депата като носи пряка отговорност при посегателства от този тип. 

 
       Предложения за новия подвижен състав на „БДЖ- „Пътнически превози” ЕООД по Оперативна програма „Транспорт”

• Подвижен състав, който да обезпечи максимално използване на възможностите на инфраструктурата;
• Подвижен състав, който задължително разполага с климатична система, с достъп до 220 V ток от всеки пътник и радиоуредба.
• Подвижен състав, който е най- рентабилен и ефективен с оглед острия недостиг на вагони в дружеството от гл.т. на превозени пътници и себестойност на обслужване;
• Закупуване предимно на мотрисен тип влакове.


       Свободата на словото на потенциалните служители на компанията

• Гарантиране свободата на словото на потенциалните служители на „БДЖ- Пътнически превози” ЕООД, които изразяват по темата гражданската си позиция и мнение в различни социални мрежи, сайтове на жп тематика, електронни медии и публични събития. Гарантиране правото на достъп до пазара на труда в компанията на граждани с активни позиции за развитието на жп транспорта у нас.


      Ускоряване на дисциплинираните уволнения, недопускане на криминално проявени за служители на железниците или когато се констатират конфликти на интереси и свързани лица

• 
Промени, които да позволят по- лесни дисциплинарни наказания на провинили се служители, особено, когато става дума за ощетяване на компанията, пътниците или безопасността на превозите.
• Индивидуална оценка, анализ на риска и проверка на всеки един служител за регистрирани криминални прояви.
• Недопускане на конфликти на интереси и свързани лица. Индивидуална оценка на риска на всеки, който работи в момента и се намира във фактическо съжителство, роднинство по права или по съребрена линия, както и роднините по линия на съпруг или съпруга. Защото такива връзки създават условия за безпристрастност и обективност при изпълнение на служебните задължения.

       Трябва да се отбележи, че само частичното прилагането на тези мерки не би довело до необходимия ефект. Защото те са взаимообвързани и само комплексният подход при внедряването им би дал положителни резултати. Разбра се, автоматично проблемите няма да се решат, но възприемането на подобен начин на работа би поставило основата за добър старт, който преминава през активно ангажиране на цялата държавна власт. Става дума за предприемането на комплексни финансово- политически мерки, насочени към приоритетното развитие на този така важен за целия Европейски съюз транспорт. Също така е необходимо интензивно сътрудничество на всички държавни структури от сектора с участието на възможно най- голям брой граждански и неправителствени организации, за да се постигне по- голяма прозрачност при извършваните реформи в държавния превозвач. В тази връзка ще се върна малко назад, към 2 август тази година, когато се проведе дискусионната среща с ръководството на железницата за необходимостта и акуратността на така предложените мерки във връзка със спешното реанимиране на БДЖ. Тогава стана ясно, че доста от предложенията поради финансови, политически и други причини не могат да бъдат приложени в компанията, от което разбираме, че опитите за съживяване на дружеството вероятно ще бъдат безпредметни. Това само би натоварило допълнително пътниците, държавата и данъкоплатците, които не по свой избор са замесени в агонията, която в момента наблюдаваме.

      Все пак остава последната ни надежда и като експерти, и като анализатори, и като наблюдатели от сектора, че е възможно държавата да приеме като свой приоритет жп транспорта и като начало да привлече нужната политическа и финансова воля за изпълнение на така предложените от нас мерки за въздтановяване на дружеството.
< strong>

  • Етикети: Превозвачи и оператори