Чистите системи за сгъстен въздух осигуряват сигурност и надеждност

      Сгъстеният въздух осигурява едни от най – взискателните приложения, като например спирачна и окачваща ситеми, токоснематели (пантографи) и пневматични врати, но лесно може да стане предпоставка за замърсяване с атмосферен прах и вода. Ако по - нататък към замърсяването, предизвикано от източника на захранване, се добави компресорна система за смазване, масло и частици от износване ще се получи смес от мръсотия и вода във вид на замърсяващ коктейл под формата на много твърди паста, приличаща на майонеза, лишена от смазочни свойства. (фиг. 1)

      В случай, че тези замърсители не се отстранят и бъдат допуснати в ситемата на сгъстен въздух, резултатът води до разбиване и разпад на системата. Във фокус ще бъде поставени и непланираните и неизчислени разходи за поддръжка. Най – главна цел за всеки оператор е постигането на точна и надеждна услуга.

       Следователно има смисъл да бъде осигурено високо ефективно почистване непосредствено преди изпускането на сгъстения въздух от компресора. Това може да бъде редувано между водния разпределител и комплект за изсушаване (десикант), оборудван с предварителна и последваща филтрация. Комплекта за изсушаване може да отстранява опасната водна пара до определени нива, но винаги ще изисква висока ефективност на водното разпределение и филтрация, за да предпазва срещу маслени, водни и прахови замърсители, които иначе сериозно и продължително ще увредят операцията. Чрез отстраняването на тези замърсители, най – добрият по качество въздух ще гарантира устойчивост към зависимостите от всеки климат.

       Повишаващата се осъзнатост за качеството и съдържанието на сгъстен въздух, обработван в железопътните превозвни средства, поставя изискването за по – високото му качество по отношение отстраняване на замърсяването от масло, вода и прах. С въвеждането на разширени пневматичени системи и устройство за нарастващ контрол за икономия и енергийна ефективност по отношение на разходите за функциониране и поддръжка, ефективната обработка на сгъстен въздух се оказва една много привлекателна задача.

       Има много предположения за приложение за подвижния железопътен състав на освободения от мазнини сгъстен въздух, който е важен за продължителна операция и надеждност на компонентите. Както и да е, така може да бъде постигнато по - ниско разходване, отколкото само чрез инсталиране на скъп пречистен от мазнина компресор.

        Твърдението, че безмаслените компресори сами могат да осигурят свободен от масло въздух до критични приложения, без нуждата от каквото и да е оборудване за преработката му, е пълна заблуда. Фактически освободеният от масло компресор е „безмаслен” в смисъл че не се използва масло или допуска масло в момента на отделяне на въздуха. С други думи, маслото не може да се придвижва чрез компресора и в системата за сгъстен въздух, което не е свързано с „качеството на доставения въздух”. (фиг. 2)

 Тъй като всички въздушни компресори използват същия като в атмосферата въздух, нвзависимо дали са освободени от мазнина или са смазани, те всички ще сгъстяват и пренасят въглеводороди, водни пари и мръсотия (главно полени и прах) в системата за сгъстен въздух. Това ще произведе втечнено масло, вода и мръсотия. Въглеводородът в атмосферата може да се появи от индустриалните отпадъчни води и дима от отработените газове, дори от самите локомотиви, което след процеса на сгъстяване и кондензиране се появява като течно масло. Следователно и двата вида компресори са податливи на замърсяванията, които трябва да бъдат отстранени.

 Представата за използване на компресорите, наводнени или смазани с масло, заедно с ефективното използване на въздуха е доказано с критични примери на фармацевтичната и електронната индустрия, в които се подчертават изискванията за висококачествен, свободен от замърсители въздух.

 Верига от проекти на агрегати за обработване на въздуха предлага защита на въздуха и начин за борба с проблемите чрез модерни подвижни запаси (фиг. 3)

, които могат да се използват в новите превозни средства или във възобновяеми проекти. Чрез комбинирането на технологии за водоотделяне и смесване на филтриране със сушене, сгъстеният въздух може да се пречиства в съответствие с изискванията на NF f11 100 стандарти за подвижни запаси, а също и на ISO8573 – 1:2010 стандарти за качество на въздуха.

 Патентованият дизайн позволява въздушната обработка да се инсталира и вътрешно, и външно, използвайки и най – малкия наличен пространсвен плик за инсталиране, докато има способността да издържи на силата на удари и вибрации в тежки и екстремни експлоатационни условия и климат.

 Приоритетното насочване към причината вместо към симптомa позволява много оператори да предоставят дълговременни решения на проблемите със замърсяването, вместо кратковременно фиксиране с надеждата проблемите да изчезнат от самосебе си. Това води до продължителност на операционната жизненост, със значително по – ниска поддръжка и оперативни разходи. Това, заедно с добавените ползи от минимални прекъсвания, гарантира по – висока надеждност на услуга.

  • Етикети: Бизнес и сътрудничество