И железницата с подценени рискове

И железницата с подценени рискове

      Терористичният атентат, извършен в автобус, превозващ туристи от Държавата Израел, в района на летище Сарафово край Бургас на 18 юли 2012г.,  дълго ще бъде обект на анализи и оценки от експерти и политици. Възникналите спорове за и против пробив на сигурността в страната ни по начало са безрезултатни и безплодни.  Самият факт, че са налице човешки жертви от граждани на друга страна, чието присъствие се оценява като рисково в почти целия свят говори само по себе си. Прибавяйки съпътстващите подобно деяние чисто финансови, икономически и институционални рискове , както за България така и за отделни структурни единици и юридически лица, получаваме съвкупност от фактори, които не би трябвало да харесват на никой. 

Клъстер „Зелен товарен транспорт” ще развива интермодалните превози у нас

Клъстер „Зелен товарен транспорт” ще развива интермодалните превози у нас

     

     На 17 януари 2012г в главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, сдружение с нестопанска цел клъстер „Зелен товарен транспорт” сключиха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрено проектно предложение BG161РО003-2.4.01-0031. Това е важна крачка по пътя за утвърждаването на клъстер „Зелен товарен транспорт”, който постепенно ще се превръща във важен фактор за развитието на интермодалния транспорт в България. Проектът е финансиран от оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007г. - 2013г.

Дизелови локомотиви се движат с възстановена енергия

Дизелови локомотиви се движат с възстановена енергия

      “Артемис интелиджент поуър” (филиал на “Мицубиши”в Европа) и “Бомбардиер” представиха съвместна програма за проучване на по-ефективно използване на енергията, освободена от спирачната система на дизеловите локомотиви.

Чистите системи за сгъстен въздух осигуряват сигурност и надеждност

Чистите системи за сгъстен въздух осигуряват сигурност и надеждност

      Операторите на пътнически и товарни превози изискват висока надеждност за техния подвижен състав от вагони и влакове. Поддържането на чисти системи за сгъстен въздух, които съдържат освободени от замърсители мощностни елементи,е важно за избягване на грешки,обяснява Ричард Мурмениджър маркетингово обслужване в Паркър Домник Хънтър.