Оперативната съвместимост – приоритет за интегрираната европейска железница

Оперативната съвместимост – приоритет за интегрираната европейска железница

     

      Изграждането на безопасна и интегрирана железопътна система, без национални граници, се превърна в един от основните приоритети на ЕС. Това наложи необходимостта от силно европейско законодателство в областите на техническите изисквания и изискванията за безопасност, които пряко са свързани. Движението на влакове в трансевропейската железопътна мрежа (ТЕЖПМ) изисква отлична съвместимост между характеристиките на инфраструктурата и тези на  подвижния състав, както и ефективна вътрешна връзка на  информационните и комуникационните системи на различните управляващи и оператори на инфраструктура.

      Затова страните от Балканския регион, като неделима част от общото европейско семейство, трябва да положат всички усилия за хармонизиране на своето законодателство в областта на железопътния сектор с европейските изисквания, както и да подобрят качеството на предлаганите услуги, без  губят от идентичността си.

Новите инфраструктурни такси - нови надежди

Новите инфраструктурни такси - нови надежди

      Въз основа на Заповед № 1032/18.07.12 г. на Генералния директор на НК "Железопътна инфраструктура" са извършени промени т. 7 "Такси" от т.7.2 до т.7.4 от Референтния документ за състоянието на жп мрежата в България.

Доц. д-р инж. Виктор Ташев, управител на БАГТС: „Балансиран подход е нужен за развитието на националната транспортна мрежа”

Доц. д-р инж. Виктор Ташев, управител на БАГТС: „Балансиран подход е нужен за развитието на националната транспортна мрежа”

      "Важно е не само обвързването на видовете транспорт. Още повече, не става въпрос за конфронтация между отделните направления, а за допълване, което ще доведе до една добре развита транспортна система, чиято крайна цел е да представлява равностоен елемент на останалите национални европейски транспортни системи".
 
       

Дунав мост 2 и новите логистични перспективи

Дунав мост 2 и новите логистични перспективи

      Според уверенията на строители, политици и членове на кабинета вторият мост над река Дунав при Видин – Калафат официално трябва да бъде открит за експлоатация до май 2013 г. Ако обаче метеорологичните условия позволяват това може да стане и по-рано. Такива поне бяха изявленията на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски през есента, когато заедно с българския премиер Бойко Борисов и румънския му колега Виктор Понта символично прерязах лентата на готовото съоръжение.

      Все още обаче остават довършителни работи, едва след чието окончателно приключване през моста ще могат да преминат първите автомобили и влакове. В момента смесена междуправителствена работна група с представители на двете транспортни ведомства преговаря за условията, при които ще работи създаващият се общ орган за управлението му. От българска страна главен преговарящ е зам.-министър Камен Кичев. Според последната информация седалището на този нов административен орган ще бъде Видин, въпреки че в началото се обмисляше той да работи в София.

ЕИБ и ЕК стартират нова концепция за финансиране на инфраструктурата

ЕИБ и ЕК стартират нова концепция за финансиране на инфраструктурата

      „Облигационен заем за изпълнение на проекти” е нова идея, лансирана от Европейската инвестиционна банка и Еврокомисията в средата на миналото лято. Тя предвижда двете институции да инвестират 2 трилиона евро в транспорта, енергетиката и информационните технологии на ЕС. Така ще се пренасочат неизползвани средства, около 230 милиона евро, от които 210 милиона са предназначени за развитието на транспортните и енергийни мрежи.