Съвременни предизвикателства пред железопътния пазар

Съвременни предизвикателства пред железопътния пазар

      По данни на CLECAT (Европейската асоциация за спедиция, транспорт, логистика и митнически услуги), делът на транспорта по шосе в Европейския съюз неимоверно превишава този реализиран по железница. През 1995 пазарният дял на железопътния пазар е бил 12,6 %. За сравнение, през 2008 той вече е 10,8 %. В същото време, пазарният дял на транспорта по шосе за същия период бележи ръст, като преминава от 42,1 % до 45,9 %. Въпреки това, следва да бъде отбелязано, че товаропотокът по железница почти се е удвоил в сравнение с 2005г.; той отбелязва повишение от 360 милиарда т/км, което представлява ръст от 87 %.

      Принципно, железопътният транспорт се характеризира със своята сложност и прогресивно намаляващ пазарен дял. Днес той относително представлява едва 6 % от извършвания транспорт.