„БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ФОТОГРАФА”

„БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ФОТОГРАФА”

      Асоциация на българските железопътните превозвачи и интермодални оператори обявяват

    ФОТОКОНКУРС

на тема:

„БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ФОТОГРАФА”

Правила за участие във фотоконкурса

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Конкурсът е отворен и право на участие имат както български, така и чуждестранни граждани.