Изпълнение на ОП “Транспорт” 2007-2013г. и подготовка на ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

  • Автор:  , брой 3 /2013
  • Етикети: Инфраструктура