Мостът „Нова Европа”- поредният проект без ясна експлоатационна визия

      Повече от два месеца вече след официалното откриване на моста "Нова Европа" все още нито един товарен влак не е преминал през него. Все още няма отговор и на въпроса как и въобще дали той ще промени в средносрочен план транспортните жп потоци между Европа и Азия.
      Ефикасността на моста, а и на всяко инфраструктурно съоръжение, е въпрос на логистика и качество на услугите. Защото сама по себе си тя не означава, че от там ще започнат да преминат товари. Те се пренасочват откъдето е най-евтино, най- бързо и има най-малко административни спънки, т.е., където логистиката е най- добра.
      "Нова Европа" все още не генерира нов товарен поток. Съоръжението просто е поело автомобилния трафик, преминаващ през фериботите. Още по- притеснителен е фактът, че до момента няма нито един товарен жп превоз по моста. Интерес от железопътните и интермодалните оператори съществува, но те са притеснени от многото неуредици около експлоатацията му, включително и по отношение на отражението на таксите, независимо че западните логистични фирми също проявяват желание да преориентират жп превозите си оттам. За сега обаче изчакват с включването на моста в транспортните си схеми. В пресата се появяват дори съобщения, че жп линията от румънската страна все още се изгражда с бавни темпове.
      Все пак, надеждите са Дунав мост 2, освен връзката "север – юг”, да катализира изграждането на коридор №8. Това ще даде възможност на Македония чрез жп и автотранспорт да има още един директен „излаз” към Европа. Съоръжението бе и причината за "раздвижването" на строителството на железния път от Македония към България.
      Новият мост над Дунав неминуемо ще доведе до анализиране на целесъобразността на инвестициите в жп връзката Варна – Русе, ако се има предвид невъзможността цяла година да се използва Русе и река Дунав за интермодални превози. Учудваща е логиката да се влагат средства в такъв проект. Не са неоснователни и експертните мнения, че това направление и плановете на Национална компания „Железопътна инфраструктура” да построи нов контейнерен терминал във Варна и Русе, може да имат съдба, сходна с тази на терминала в Драгоман (днес  там работят само две кули с пазачи) и гарата в Гюешево, т.е. да останат „паметници на глупостта”, за които всички сме плащали.
      Усилията по- скоро трябва да се съсредоточат върху оптимизиране на съществуващата инфраструктура. Това ще рече по-интензивно натоварване на вътрешните терминали към сушата, т.е. контейнерите да се разтоварват на платформи и вагони, да се изтеглят и складират там. Българските традиции обаче предполагат преди строежа на големи инфраструктурни обекти да се обявяват силно завишени очаквани обеми за генериране на товари. Така по- лесно се оправдава необходимостта за строителството. Но най-често след усвояването на средствата се оказва, че проучванията не отговарят на действителността, а цифрите са манипулирани така, за да бъде доказано, че излизат на сметка .
      Липсата на ясни правила и противоречивата логика за изграждането на големите инфраструктурни обекти от държавата (респективно ДП НКЖИ), не са обвързани с реалния бизнес план и с ефективното им използване по-късно. Ако отсъства съобразяване с него, липсва добре обоснована логистика, насочена към бизнеса, както и административни, технологични, митнически и всякакъв друг вид удобства, всеки един обект като терминала  Драгоман, Дунав мост 2, новите терминали в Пловдив и Русе ще бъде със символична дейност или само с регионално значение.
      Най фрапиращият пример, който може да се посочи, е проектът за електрификацията на жп линията София – Кулата. Независимо, че тя вече е реален факт, в момента няма товарни превози за и от Гърция. Максимално се возят до 10 вагона от България за южната ни съседка. Близо шестмесечното прекъсване по време на изграждането и електрификацията  доведе до това, че товарите намериха нови модели и схеми на транспортиране и повече не се върнаха към жп транспорта.
      Вече 2 години пътнически влакове не се движат между България и Гърция. Но парите се усвоиха, изгради се електрифицираната жп линия и никой, както и при Дунав мост 2, не отчете че в Гърция след границата липсва добра жп инфраструктура, а и няма проекти за изграждането на такава.
      Позицията за следващия програмен период и виждането,  че балансираният подход трябва да е водещ при определянето на приоритетите между 2014 г. и 2020 г., заслужава внимание тъй като крайностите за никого не са полезни. Рязкото преминаване от проекти, свързани с изграждането на автомагистрали към такива за железници съвсем не отговаря на балансирания подход. Всичко трябва да бъде свързано с реалната логистика, т.е. да има яснота какво ще се обслужва, какви ще са товарните или пътническите потоци.  Тук не бива да се говори за частни или държавни интереси, а принципно за националния интерес. Без логистика нищо не става. Копаенето и строенето са нищо без ясна визия за бъдещата експлоатация. Едно нещо е добро, когато дава краен продукт, а не когато съществува само за себе си или само, за да се усвояват някакви пари. При сегашната икономическа обстановка е реална възможността да се похарчат определени средства за изграждане на инфраструктура, като електрифцирани жп линии, мостове и терминали,  които ще останат сами за себе си и няма да се използват ефективно.

  • Етикети: