Интернет борсите – съвременните посредници при търсенето и предлагането на железопътна техника

      Работата във виртуална среда се превърна последните години в ежедневна необходимост. Купуването на билети за театър или продажбата на стара битова техника вече е широко разпространено в интернет. Достигането до голяма маса потребители е основното предимство на интернет порталите за споделяне, предлагане и търсене.

      Интернет борсите предлагат евтино, отворено, стандартизирано, и лесно за използване средство за комуникация, като по този начин помагат за:

- достъп до неограничен брой потребители

- конкуренцията между фирмите, предлагащи такива услуги;

- повишено качество на предлаганите услуги;

- Разширяване мащаба на търсенето извън рамките на отделната държава.

      Редицата предимства на електронната търговия наложи интернет борсите и на транспортния пазар като все по-често използвано средище за сключване на траспортни сделки.

      В зависимост от насочеността и спецификата на предлаганите услуги, електронните транспортни борси могат условно да се класифицират по следния начин:

- С възможност за търсене/ предлагане на транспортни услуги

- С възможност за търсене/ предлагане на превозни средства

      Широко разпространение у нас са намерили и двата типа борси, като потребителите им най- често търсят/ предлагат превоз с автомобилен транспорт, съответно шосейни транспортни средства.

      Сред тези борси лидерско място заемат следните:

http://speditor.net

http://www.timocom.com

http://cargoagent.net

http://www.mobile.bg/

http://www.cars.bg/

http://autoline-bg.com/s/kamion i--c1.html

      Поради специфичния характер на пазара на железопътни товарни услуги интернет борсите тепърва намират все по- широко приложение. Двете основни, които дават възможност за търсене или предлагане на жп услуги и транспортна техника са rail-assets.de и blc-eu.com.

      Общото между тях е, че са насочени към търсенето и предлагането на товарни и пътнически вагони, локомотиви, мотрисни влакове, части за подвижен състав, техника за поддръжка на жп превозни средства и инфраструктура. Регистрираните потребители получават достъп до техническите характеристики на предлаганите транспортни средства, както и имат възможност да видят техни снимки. Периодично потребителите биват уведомявани посредством електронни съобщения, за новопостъпили заявки за търсени и предлагани превозни средства.

       Разликата е в начина на регистрация. Немската борса rail-assets.de позволява безплатна регистрация с достъп до всички раздели. Чешката blc-eu.com може да бъде посетена само след заплащане на абонамент, който варира в зависимост от потребителя – завод, жп превозвач, медия и др. Съществуват форми на отстъпки при предплащане за определен бъдещ период за използване на интернет системата, което може да оптимизира ценово работата с този продукт.

      Концептуалната идея на съдържанието на интернет транспортните борси е базирана на публично оповестяване на регистрираните потребители за свободни за продажба или отдаване под наем жп превозни средства в Европа, Азия и Африка. Посредством предоставената информация в сайта, заинтересуваните потребители се свързват помежду си за оформяне на договорената сделка във виртуалното пространство.

      И двете борси се ползват от български собственици на жп подвижен състав, като често могат по снимките на превозните средства да се забележат предлагани за продажба вагони регистрация „52”. Сред най-често срещаните български вагони са товарните – покрити, платформени и вагон- цистерни. Обикновено това са превозни средства, които са били собственост на БДЖ, продавани за скрап на частни лица през годините и чакащи за ремонт и връщане в експлоатация в мрежата на европейските железници. Интересен факт е, че три години след въвеждането в експлоатация на 12 бр. спални вагони, доставени втора ръка за БДЖ, през 2009 г., вагони от същия тип се появяват за продажба в една от борсите. Макар и да няма доказателства, че предложените за продажба вагони са част от 12-те, за които става дума, обявата поражда съмнения тъй като е публикувана точно по времето, когато държавният превозвач спира да обслужва със спални вагони нощните влакове по направленията София – Варна и София – Бургас, поради липса на годен за експлоатация подвижен състав.

                  

     Намаляващите товари и пътници по родните железници ще засилят предлагането на товарни и пътнически вагони от българския парк като най-вероятно те все по-често ще се предлагат по борсите. Така например централно европейски железопътни превозвачи и компании отдаващи жп превозни средства под наем прогресивно придобиват и започват да оперират големи количества ex-български товарни вагони и локомотиви. Пътническите ни вагони пък могат да намерят нов собственик например в Средна Азия или Африка.

                      
  • Етикети: Бизнес и сътрудничество