Елена Ананиева , Клъстер „Зелен Товарен Транспорт“