Иво Константинов – търговски представител на Р.България в САЩ