автор Селчук Дуранлар преподавател в „Професионален колеж по социални науки” към Тракийският Университет в град Одрин Р.Турция