Потенциалът на товарния транспорт между Азия и Европа се оценява на $75млрд.

Потенциалният обем на транспорта в Евразия е много висок. Г-н Libor Lochman, изпълнителен директор на Общността на Европейските железопътни и инфраструктурни компании (CER), на 8 - 9 октомври присъства на срещата на върха „Железопътни дни - по- екологични и по- ефективни железопътни линии в WBSA“ - организирана от Club Feroviar и Асоциацията на румънската железопътна индустрия (AIF), в Букурещ, където той говори за изграждане на жизнеспособна железопътна платформа в „Широко Черно море (WBSA)“ и предоставяне на законовата рамка за безпроблемен транспорт в Далечния изток и Централна и Източна Европа.

Изпълнителния директор на CER говори за развитието на железопътния превоз на товари на пазара в Югоизточна Европа. Годишния товарен транспорт между Азия и Европа възлиза според груби изчисления  на $75млрд. Повечето товари към момента се транспортират по море. Как можем да привлечем този обем към железниците? Поне една част от тези товари, трябва да се прехвърлят към железниците. Черноморският регион трябва да играе важна роля в този транспорт, защото това е регион, който свързва Европа с останалата част на Азия", каза Lochman.

"За съжаление, реалността на пазарния дял в наши дни не е толкова положителна, колкото ни се иска. Налице е силен спад в делът на железопътните превози на товари между 1970 и 2011г., особено след '95 покрай политическите промени. Румъния преживява значителен спад в делът на товарния транспорт, въпреки че според статистиката през последното десетилетие , транспортния потенциал на тази държава е висок, но все още е далеч, спрямо транспортния потенциал на Турция. Необходими са твърди и спешни мерки за справяне със ситуацията. Въпреки това, има и добра новина, пазарният дял на железопътния товарен транспорт се е увеличил през последните 18 месеца, макар и с малко", изтъкна Libor Lochman.

Изпълнителният директор на CER представи статистически данни за интермодална конкуренция. По този начин, през 2006г. пазарният дял на новите участници е в размер на 14%, през 2008г. на 19%, през 2010г. достига до 25%. Ето защо, само структурни промени не са достатъчни, за да се съживи железопътния транспорт, необходимо е да се създадат други рамкови условия.

Позовавайки се на структурни промени, включени в законодателната рамка на Европа през последното десетилетие, Lochman заяви, че страните-членки трябва да подобрят работата си за осигуряване на справедлива законодателна рамка за интермодален транспорт. Освен това, той сподели, че транспортните оператори, не са единствените, които са виновни за слабата ефективност на железопътния сектор в „Широко Черно море (WBSA)“.

„Ако местните правителства не вземат решение да инвестират в железопътния транспорт, за да се гарантира необходимия размер на инвестициите в инфраструктурата, и не се даде шанс на този вид транспорт, железниците не могат да бъдат разглеждани като жизнеспособна алтернатива на автомобилния транспорт".

По този начин, би било най-добре да се създадат трансмодални законодателни принципи, въз основа на:

1. Принцип на съвместното таксуване на инфраструктурата;

2. Интернализация на външните отрицателни разходи;

3. Принцип на солидарното таксуване;

4. Общ принцип относно правата на пътниците;

5. Съвместен принцип на социални стандарти;

  • Етикети: Бизнес и сътрудничество