Проектът за високоскоростна линия Москва – Казан възлиза на 1068 милиарда рубли

Александър Мишарин, първи заместник -председател на руските железници, обяви по време на конференция, организирана от Gudok, че проектната документация относно високоскоростната линия Москва – Казан е била разгледана от Генерална дирекция „Държавни проучвания" (FAA "Glavgosexpertiza Russia"), и през следващия месец техническия и икономическия одит на проекта ще бъде представен на правителството.

Общата стойност на първия участък на мрежата възлиза на 1068 милиарда рубли. Пътническият трафик по линията се оценява на повече от 7,5 милиона души годишно.

Становището на експертите е, че проектът ще допринесе значително за увеличението на БВП и БНП. За първите 11 години на проекта HSL – от 2019 до 2030г., ръста на съвкупния БВП се очаква да бъде                                                                                                                    6 850 000 000 000 рубли.

Според информационен меморандум "Инженерни проучвания и проектиране на участъка  Москва – Казан, част от високоскоростната железопътна линия Москва - Казан - Екатеринбург", изграждането на Москва - Казан HSRL ще помогне за решаването на важни социални и икономически задачи:
• увеличаване на мобилността на хората и стопанската дейност, чрез намаляване на времето за пътуване между градовете в зоната на железопътната линия;
• подобряване на транспортните връзки между регионите и възможност за икономически растеж на териториите;
• създаване на нови работни места: 80 000 работни места по време на строителната фаза (от които 45 000 в съответните области) и 30 000 работни места по време на фазата на експлоатация (от които 15 000 в съответните области), включително 5600 работни места в транспорта;
• създаване на поток от поръчки за руския бизнес. Общата стойност на обществените строителните поръчки ще бъде повече от 270 млрд. рубли.


  • Етикети: Инфраструктура