Обемът на превозите на контейри по железниците на TransContainer са спаднали с 2% до 1,45 TEU през 2013г.

Обемът на железопътни контейнерни превози в Русия

Обемът на превозите на контейнери чрез железопътен транспорт на TransContainer за цялата 2013 година са в размер на 1 454 хил. TEU, в сравнение с 1 484 хил. TEU през 2012г., което е спад с 2,0% на годишна база. Това намаление се дължи главно на спад в обемът от 8,3% на вътрешните превози, частично компенсирано от ръст от 5,3% в международите превози.

Генерирания обем превози на контейнери е намалял с 0.7% до 1113 хил. TEU единици за 2013г., в сравнение с 1 120 хил. TEU за 2012г. TransContainer очаква делът на железопътните контейнерни превози на Русия за цялата година 2013 да намалее до 47.0% при 50.4 % през 2012 година.

Обем на железопътните контейнерни превози в Казакстан

Обемът на железопътните превози в Казакстан, осъществен от KedenTransService, дъщерно дружество на компанията в Казахстан , е 65 100 TEU през четвъртото тримесечие на 2013г. Което представлява увеличение близо от 9 пъти в сравнение със съответното тримесечие на 2012г., в резултат на увеличеното използване на открити товарни вагони. За цялата 2013г., обемът на железопътни контейнерни превози, извършвани от подвижния състав KedenTransService възлизат на 228 400 TEU, което представлява 9,5 пъти увеличение от предходната година.

Терминално управление

Пропускателната способност на мрежата от железопътни контейнерни терминали в Русия, през четвъртото тримесечие на 2013г. намалява с 6.0 % до 341 000 TEU, в сравнение с 362 000 TEU през четвъртото тримесечие на 2012 година. Това се дължи основно на 86.3% спад в обема на превозените среднотежки контейнери (MDC), в резултат на продължаващото намаляванена състава на MDC.

За цялата 2013г., пропускателната способност на мрежата от железопътни контейнерни терминали в Русия възлиза на 1,319 хил. TEU, което е спад от 7,6 %, докато обемите обработени от (MDC) са спаднали с 78,7%. За цялата година 2013, обработката на контейнери в терминала Dostyk е нараснал до 119 000 TEU, или с 45.0% на годишна база (въз основа на предварителни данни). Преминалите контейнери в терминалите на KedenTransService е 0,9 милиона тона през четвъртото тримесечие на 2013г. и 3,5 милиона тона за цялата 2013г., демонстрирайки ръст от 15,1 % и 17,2% съответно на годишна база.

Източник * TransContainer
  • Етикети: Превозвачи и оператори