Железопътен моделизъм – мечтата на много пораснали момчета

Съществува мнение, че мъжете никога не порастват и си остават едни големи деца. Обичат да поправят, да разглобяват и сглобяват, или да бъдат изобретатели. Затова, порасналите момчета имат нужда от играчки за големи. Мъжете често използват израза: „Когато бях дете много обичах ...“.

Обичат нещата, с които могат да се покажат пред приятели и да имат свое пространство, независимо дали се касае за дома, работното място, или за гаража. Това пространство е извън периметъра на ежедневните проблеми. Много често е странно и неразбираемо за околните. Обичат миналото си и да се връщат към приятните спомени и моменти. 

Като малки деца си играем с камиончета, влакчета и др. Когато пораснем, може да не продължаваме да си играем със същите играчки, но винаги сме заинтересовани по един детски начин, когато застанем до локомотив, кораб или друг вид превозни средства.

Друго мнение е, че ако искаме да прекършим германската нация, то трябва да закрием железопътния им транспорт. Страна в която железопътния транспорт е вдигнат в култ. Всeки пътувал в Германия знае за високоскоростните влакове ICE и организацията в движението им.

Ще ви представя Матиас Панке на 53г. от град Markranstädt, сателитно градче на град Лайпциг, Германия. В домът си е пресъздал, тази детска мечта, да имаш действаш макет на „влакче“.

Реализацията й, се състой не само до закупуването на отделни локомотивчета и вагончета, а цялостно проектиране, строителство и закупуване на необходимите материали.

Първа стъпка в създаването на този проект е разработването на скица в мащаб, съобразен със свободното пространство определено за реализация на „влакчето“ (снимка 1).


                                                                                     снимка 1

Железопътната система е изключително богата от различни инфраструктурни обекти и при пресъздаването й, се явява необходимостта да се включат, колкото се може повече елементи. Така окончателния вариант дори само на хартия претърпява множество промени.

В България сме със значително по- малки възможности за създаването на такъв обект, имайки предвид липсата на необходимата литература.

В училищата вече няма кръжоци, а в книжарниците не се предлага специализирани материали. В Германия, в повечето книжарници и най-вече разположените на територията на по- големите гари има специални кътове, където има възможност да се закупи подходящото четиво (списание, книги, филми и др.). От него може да се почерпят идеи  или техники за създаването им (снимка 2). 

                                                                                      снимка 2

В тези кътове в германските книжарници, се продава литература не само за железопътния транспорт и също така за морски, автомобилен, въздушен и градски.

След като сме определили концепцията която искаме да развием, се изправя ме пред въпроса с какво ще го създадем.

За България не е много характерно, хората да имат работилнички (каквато е практиката в Германия и САЩ, разбира се и други европейски държави). Матиас Панке се е подготвил по един добър начин (снимки 3, 4, 5, и 6).

  
       снимка 3                                                                                      снимка 4

  
     снимка 5                                                                                        снимка 6

Със необходимата литература и кът за изработка, всеки един моделист би могъл да пристъпи към изграждането (снимка 7, 8, 9 и 10). Помещението в което се изгражда макета е 4х3м или приблизително 12м2. Изграждането му изисква големи познания от дървообработване, металообработване и изграждане на слаботокови инсталации

  
    снимка 7                                                                                        снимка 8

  
   снимка 9                                                                                       снимка 10

Процесът на създаване отнема най- често няколко години, като може да продължи  повече от 10г. Периодът е дълъг поради сложността на изграждания обект, както и желанието на моделиста, колкото се може повече неща да преправи или да постави. Завършването на всеки един макет е придружен както от радост и гордост, че си го постигнал, така и с известна степен носталгия, че е приключило изграждането му и се затваря една страница от живота на моделиста.

Много често при създаването на такива модели, цел не е самото постигане на готов резултат, а самия процес на изграждане.

В случая, Матиас Панке е отделил част от своята къща, за да може да изгради „влакчето“, което отнема много от свободното му време. Но при завършването му, той няма да може да се занимава повече с него, но в същия момент помещението ще е заето и няма да има къде да изгради нов обект.

Влечението на германците не се ограничава само до домовете им. На Централна гара Лайпциг има изградени по малки съоръжения, в които има разположени „влакчета“. Съоръженията са с размер приблизително 1х1,8м (снимка 11 и 12). Срещу символичната цена от 1 евро, пътниците очакващи своя транспорт могат да се възползват от него, до заминаването на влакът им. Железопътните гари в Германия не са само места, на които човек може да се качи на поредния влак в посоката за която пътува, но това са центрове, които съчетават много функции (търговия, култура, наука, хоби, хранене и др.).

  
      снимка 11                                                                                      снимка 11

В България съществува общество на моделистите (корабо, авио, авто и разбира се жп моделисти). С ограничени средства много от тях неотстъпват по сръчност на западните си колеги. Не винаги българският моделист може да отдели необходимите средства за закупуване на необходимите инструменти, машини и материали, а още по- малко да отдели помещение от дома си в което да го развива. Но макар и с тези пречки съществува това общество, което не е чак така популярно сред повечето хора.


  • Етикети: Хоби