Росица Малинова, доц.д-р Симеон Ананиев Ананиев - ВТУ „Тодор Каблешков”