гл. инспектор Васил Костадинов - Академия на МВР, доц.д-р Сиеон Ананиев - ВТУ "Тодор Каблешков"