Сърбия, по-близо до ЕС

Сърбия, по-близо до ЕС

През май, Сръбския парламент прие "Закон за железопътния транспорт", който ще позволи да се завърши преструктурирането на ZelezniceSrbije. Този нов закон представлява законодателната рамка за този сектор и замества бившия закон, които е в сила от 2005г. Новата законодателна рамка е насочена към интегриране на железопътната система в европейския пазар и също така е мярка, с оглед на присъединяването на Сърбия към ЕС.

Потенциалът на товарния транспорт между Азия и Европа се оценява на $75млрд.

Потенциалът на товарния транспорт между Азия и Европа се оценява на $75млрд.

Изпълнителния директор на CER говори за развитието на железопътния превоз на товари на пазара в Югоизточна Европа. Годишния товарен транспорт между Азия и Европа възлиза според груби изчисления  на $75млрд. 

Алтернативни механизми за финансиране на транспортните предприятия

Алтернативни механизми за финансиране на транспортните предприятия

Възможности за изграждане на баражи /хидровъзли/ в Българо – Румънския участък от река Дунав

Възможности за изграждане на баражи /хидровъзли/ в Българо – Румънския участък от река Дунав

В последно време отново се заговори за изграждане на баражи по река Дунав между България и Румъния. На проведената среща в Букурещ с представители на Китайското правителство на което присъства и българският премиер г–н Пламен Орешарски, е била обсъждана възможността за съвместно изграждане на хидрокомплекс Никопол–Турно Магуреле с участието и на Китай.