Ефективни охранителни действия на „траспортна полиция“ при превоз на опасни товари с железопътен транспорт

Ефективни охранителни действия на „траспортна полиция“ при превоз на опасни товари с железопътен транспорт

Ролята на държавата за развитието на българските железници

Ролята на държавата за развитието на българските железници

Железопътните линии в отделните държави се строят от частни компании, но когато се създават цели железопътни мрежи, международни жп връзки и по време на войните се налага почти във всички страни железопътните линии да се обединят и да бъдат ръководени от държавни железопътни компании. 

Ефективна организация на работата на транспортно - логистичните фирми

Ефективна организация на работата на транспортно - логистичните фирми

В България има над 2000 български и чуждестранни фирми, който предлагат транспортно-логистични услуги. Наборът на предлаганите, от тези фирми, транспортно-логистични услуги е различен, в зависимост от големината на фирмата, броя на работниците и служителите, наличие на складова площ, транспортни превозни средства и.т.н.